541-0181/01 – Statistika (ST)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOM50 Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s řešením pravděpodobnostních a statistických úloh, s nimiž se mohou setkat v jiných předmětech studia a v praxi. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty jednotlivých metod a jejich obecných vlastností. Studenti se naučí rozhodnout, která metoda je vhodná při řešení konkrétního problému. První část předmětu se zabývá základními pravděpodobnostními pojmy a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska. Ve druhé části předmětu se studenti naučí statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás, seznámí se základními metodami získávání a analýzy statistických dat a osvojí si, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi. Důležitou součástí výkladu je také seznámení se s využitím existujících programů určených pro statistické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné jevy pomocí náhodných proměnných a náhodných vektorů. Zabývá se základními pojmy popisné statistiky, statistické indukce, testování hypotéz a regresní a korelační analýzy pro statistická data jedno i vícerozměrná.

Povinná literatura:

Sylaby přednášek dostupné na \\geolserv\PRENOSY\Statistika\. Otipka, P., Šmajstrla, V. Pravděpodobnost a statistika (http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/index.htm). Doležalová, J., Pavelka, L. Pravděpodobnost a statistika. Ostrava, VŠB, 2005. Hradecký, P., Madryová, A., Turčan, M. Pravděpodobnost. Ostrava, VŠB - TU, 2004, 2012. Turčan, M. - Hradecký, P. - Madryová, A. - Harbichová, I. - Holčapek, M.: Statistika. Ostrava, VŠB - TU, 2002.

Doporučená literatura:

Litschmannová M. Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti. FEI VŠB TU Ostrava, 2011 (http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti). Litschmannová M. Úvod do statistiky. FEI VŠB TU Ostrava, 2011 (http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky). Schejbal, C., Homola, V., Staněk, F. Geoinformatika. Pont, Košice, 2004 (http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/). Briš R., Litschmannová, M.: STATISTIKA I. Ostrava, VŠB - TU, 2004 (http://www.am.vsb.cz/bris/). Pavlík J.: Aplikovaná statistika, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2005 (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-569-2/pages-img/obsah.html).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování písemných testů a obhájení zadaných programů.

E-learning

\\geolserv\PRENOSY\Statistika

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích a úspěšné absolvování písemných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kombinatorika. Náhodný pokus, náhodný jev. Operace s náhodnými jevy. Pojem neslučitelnosti a úplnosti, jevové pole. 2. Definice pravděpodobnosti jevů - axiomatická, klasická, geometrická, statistická. 3. Podmíněná pravděpodobnost. Úplná pravděpodobnost. Bayesova věta. Opakované pokusy. 4. Náhodná veličina diskrétní a spojitá. Frekvenční a distribuční funkce. 5. Charakteristiky náhodných veličin. 6. Základní typy rozdělení pravděpodobnosti diskrétní a spojité náhodné veličiny. 7. Náhodný vektor, rozdělení pravděpodobnosti, číselné charakteristiky. 8. Zpracování statistického souboru. Empirické charakteristiky statistického souboru s jedním argumentem. Rozdělení do tříd. Průzkumová analýza dat. 9. Základní soubor, náhodný výběr, výběrové statistiky. 10. Bodové a intervalové odhady. 11. Podstata a postup testování hypotéz. Testy parametrické. Testy neparametrické. 12. Prověření typu statistické distribuce. Transformace do normální distribuce. 13. Statistický soubor se dvěma argumenty. 14. Regresní a korelační analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná, maximální přípustná omluvená neúčast je 20%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku