541-0182/01 – Karsologie (KS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty s přírodními podmínkami krasových oblastí. Zaměříme se rovněž na environmentální problémy těchto oblastí, stupně jejich řešení a nápravná opatření, ať již fungující či navrhovaná.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s přírodními podmínkami krasových oblastí. Zaměřuje se rovněž na environmentální problémy těchto oblastí, stupně jejich řešení a nápravná opatření, ať již fungující či navrhovaná.

Povinná literatura:

MUSIL, R. BALÁK, I., DEMEK, J., DVOŘÁK, J., GAISLER, J., GROLICH, V., HAVEL, H., HYPR, D., LOŽEK, V., PŘIBYL, J., QUITT, E., RAUŠER, J., SLEZÁK, L., SOUCHOPOVÁ, V., ŠTELCL, O., ŠTEFKA, L., VALOCH, K., VANĚČKOVÁ, L., VAŠÁTKO, J., VLČEK, V., VODIČKA, J., ZIMA, J. 1993. Moravský kras labyrinty poznání. Adamov: GEO program. 336 s. PŘIBYL, J., LOŽEK, V., KUČERA, B. (1992): Základy karsologie a speleologie. Praha: Academia. 354 s.

Doporučená literatura:

ŠTEFKA, L. a kol. (2007): Chráněná území CHKO Moravský kras. In: Mackopvčin, P., Jatiová, M., Demek, J. SLAVÍK, P. a kol. (2007): Chráněná území ČR Brněnsko, svazek IX. Praha: Ochrana přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno. 68 s. ZEMAN, J. (2002): Přírodní karbonátové systémy. Brno: Masarykova univerzita. 160. s. ISBN80-86258-37-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná zkouška.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti základní terminologie v problematice karsologie a pochopení fyzikálních a chemických procesů vzniku krasových oblastí. Dále student musí být schopen charakterizovat nejvýznamnějších krasové oblasti v ČR i zahraničí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krasová teminologie 2. – 4. Vznik a vývoj krasových a pseudokraosvých oblastí 5. – 7. Geochemie karbonátového systému 8. Krasové sedimenty 9. Jeskynní klimatologie 10. – 11. Karsologické členění ČR 12. Moravský kras 13. Kras ve světě 14. Exkurze do Moravského krasu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní