541-0203/03 – Důlní geologie a výpočet zásob (DGVZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů v oblasti důlní geologie a výpočtů zásob

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Lidská společnost a ložiska nerostných surovin. Ložisko jako objekt geologického průzkumu a těžby, informace o ložiscích a otázky jejich zpracovávání a vyhodnocování. Průzkum ložisek nerostných surovin, jeho projektování a řízení v různých etapách osvojení ložiska. Zásady vedení geologické-technické dokumentace ložisek nerostných surovin. Zásady a cíle vzorkování ložisek nerostných surovin. Zásoby ložisek nerostných surovin, geologické a ekonomické modely ložisek, struktura zásob a metody jejich odvození, evidence, bilance a hospodaření se zásobami, úloha a význam zásob v procesu průzkumu, těžby a likvidace ložisek nerostných surovin. Horní zákon a návazné předpisy ve vztahu k důlní geologii, hlavní úkoly a způsoby řízení geologické služby.

Povinná literatura:

Bohmer, M. - Kužvart, M.: Vyhĺadavanie a prieskum ložísk nerastných suroví. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1993, s 495. Sivek, M.: Zásoby ložisek nerostů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2006. 174 s. + CD-ROM. Horní zákon a soubor návazných zákonů a vyhlášek.

Doporučená literatura:

Peters W.C.: Exploration and mining geology. 2nd edn., John Wiley, New York, 1987. Nieć, M.: Geologia kopaliana. -Warszawa, Wydawnictwa geologiczne, 1982, s 488. Horní zákon a soubor návazných zákonů a vyhlášek United States Geological Survey (USGS) : International Mineral Statistics – States : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/ Mineral Commodity Summaries : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

L1 Lidská společnost a ložiska nerostných surovin 2 Ložisko jako objekt geologického průzkumu a těžby. 3 Zdroje informací o ložiscích nerostných surovin, geologický, báňsko-technický, matematicko-statistický a ekonomický obraz ložiska. 4 Geologický průzkum ložisek nerostných surovin, jeho cíle a úkoly v jednotlivých etapách osvojení ložiska. 5 Geologicko-technická dokumentace ložisek nerostných surovin, prvotní a souhrnná geologická dokumentace, speciální mapy ložiska, využití počítačové grafiky. 6 Vzorkování ložisek nerostných surovin důležitý předpoklad jejich úspěšného průzkumu a dobývání, cíle vzorkování ložisek, nerostných surovin, technika odběru vzorků, druhy vzorků, zpracování výsledků a jejich využití pro ocenění zásob a řízení těžby ložiska. 7 Výpočet zásob ložisek nerostných surovin, jeho úloha a význam. 8 Základní terminologie zásob. 9 Podmínky využitelnosti zásob (stanovení, význam). 10 Metody výpočtu zásob. 11 Zásady tvorby geologických modelů ložisek nerostných surovin. 12 Funkce systému hospodaření se zásobami ložisek nerostných surovin v jednotlivých stádiích průzkumu a využívání ložisek. 13 Horní zákon a návazné přepisy související s důlní geologií a výpočty zásob. 14 Hlavní úkoly geologické služby při průzkumu, otvírce, těžbě a likvidaci ložisek nerostných surovin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.