541-0203/04 – Důlní geologie a výpočet zásob (DGVZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů v oblasti důlní geologie a výpočtů zásob

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Lidská společnost a ložiska nerostných surovin. Ložisko jako objekt geologického průzkumu a těžby, informace o ložiscích a otázky jejich zpracovávání a vyhodnocování. Průzkum ložisek nerostných surovin, jeho projektování a řízení v různých etapách osvojení ložiska. Zásady vedení geologické-technické dokumentace ložisek nerostných surovin. Zásady a cíle vzorkování ložisek nerostných surovin. Zásoby ložisek nerostných surovin, geologické a ekonomické modely ložisek, struktura zásob a metody jejich odvození, evidence, bilance a hospodaření se zásobami, úloha a význam zásob v procesu průzkumu, těžby a likvidace ložisek nerostných surovin. Horní zákon a návazné předpisy ve vztahu k důlní geologii, hlavní úkoly a způsoby řízení geologické služby.

Povinná literatura:

Bohmer, M. - Kužvart, M.: Vyhĺadavanie a prieskum ložísk nerastných suroví. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1993, s 495. Sivek, M.: Zásoby ložisek nerostů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2006. 174 s. + CD-ROM. Horní zákon a soubor návazných zákonů a vyhlášek.

Doporučená literatura:

Peters W.C.: Exploration and mining geology. 2nd edn., John Wiley, New York, 1987. Nieć, M.: Geologia kopaliana. -Warszawa, Wydawnictwa geologiczne, 1982, s 488. Horní zákon a soubor návazných zákonů a vyhlášek United States Geological Survey (USGS) : International Mineral Statistics – States : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/ Mineral Commodity Summaries : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Lidská společnost a ložiska nerostných surovin 2 Ložisko jako objekt geologického průzkumu a těžby. 3 Zdroje informací o ložiscích nerostných surovin, geologický, báňsko-technický, matematicko-statistický a ekonomický obraz ložiska. 4 Geologický průzkum ložisek nerostných surovin, jeho cíle a úkoly v jednotlivých etapách osvojení ložiska. 5 Geologicko-technická dokumentace ložisek nerostných surovin, prvotní a souhrnná geologická dokumentace, speciální mapy ložiska, využití počítačové grafiky. 6 Vzorkování ložisek nerostných surovin důležitý předpoklad jejich úspěšného průzkumu a dobývání, cíle vzorkování ložisek, nerostných surovin, technika odběru vzorků, druhy vzorků, zpracování výsledků a jejich využití pro ocenění zásob a řízení těžby ložiska. 7 Výpočet zásob ložisek nerostných surovin, jeho úloha a význam. 8 Základní terminologie zásob. 9 Podmínky využitelnosti zásob (stanovení, význam). 10 Metody výpočtu zásob. 11 Zásady tvorby geologických modelů ložisek nerostných surovin. 12 Funkce systému hospodaření se zásobami ložisek nerostných surovin v jednotlivých stádiích průzkumu a využívání ložisek. 13 Horní zákon a návazné přepisy související s důlní geologií a výpočty zásob. 14 Hlavní úkoly geologické služby při průzkumu, otvírce, těžbě a likvidaci ložisek nerostných surovin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku