541-0206/05 – Geofyzika (GF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Libuše Hofrichterová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF20 doc. RNDr. Libuše Hofrichterová, CSc.
MAN030 Ing. Jana Manfrinová
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat základní geofyzikální metody v geologické praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní stručnou charakteristiku jednotlivých geofyzikálních metod. U každé skupiny či konkrétní metody pak charakteristiku měřeného fyzikálního pole, přístrojů, metodiky měření a zpracování dat, typů zjištěných anomálií a jejich interpretace. Rovněž uvádí základní využití metod.

Povinná literatura:

GRUNTORÁD, J. a kol.; Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1985. POSPÍŠIL, L.; Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. MAREŠ, S. a kol.; Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. MILSOM, J.; Field Geophysics, Published by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England, 2003, 321p.

Doporučená literatura:

MAREŠ, S. a kol.; Úvod do užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1979, 590 s. MULLER, K., OKÁL, M., HOFRICHTEROVÁ, L.; Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha, 1985 KOBR, M. a kol.; Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78. GADALLAH, M. R.; Exploration Geophysics 2009th Edition , Springer, ISBN-13: 978-3540851592, 2009, 315p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení geofyziky v naukách o Zemi, základní pojmy (geofyzikální pole, normální a anomální pole, základní způsoby zobrazování naměřených dat, jejich zpracování a interpretace), rozdělení geofyzikálních metod podle různých hledisek.geofyzikální komplexy. 2. Metody gravimetrické. 3. Metody magnetometrické. 4. Metody geoelektrické - metody stejnosměrného proudu, - metody elektrochemické, - metody elektromagnetické. 5. Metody seismické - s přirozeným zdrojem vlnění, - s umělým zdrojem vlnění. 6. Metody radionuklidové - metody radiometrické, metody jaderné geofyziky. 7. Metody geotermické - kontaktní, bezkontaktní. 8. Karotážní metody. U každé skupiny či konkrétní metody charakteristika měřeného pole, přístrojové techniky, metodiky měření a zpracování dat, typů zjištěných anomálií a jejich interpretace, příklady využití metody pro řešení konkrétních geologických či technických úloh.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku