541-0206/06 – Geofyzika (GF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Aleš Poláček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat základní geofyzikální metody v geologické praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní stručnou charakteristiku jednotlivých geofyzikálních metod. U každé skupiny či konkrétní metody pak charakteristiku měřeného fyzikálního pole, přístrojů, metodiky měření a zpracování dat, typů zjištěných anomálií a jejich interpretace. Rovněž uvádí základní využití metod.

Povinná literatura:

GRUNTORÁD, J. a kol.; Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1985. POSPÍŠIL, L.; Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. MAREŠ, S. a kol.; Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. MILSOM, J.; Field Geophysics, Published by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England, 2003, 321p.

Doporučená literatura:

MAREŠ, S. a kol.; Úvod do užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1979, 590 s. MULLER, K., OKÁL, M., HOFRICHTEROVÁ, L.; Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha, 1985 KOBR, M. a kol.; Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78. GADALLAH, M. R.; Exploration Geophysics 2009th Edition , Springer, ISBN-13: 978-3540851592, 2009, 315p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení geofyziky v naukách o Zemi, základní pojmy (geofyzikální pole, normální a anomální pole, základní způsoby zobrazování naměřených dat, jejich zpracování a interpretace), rozdělení geofyzikálních metod podle různých hledisek. 2. Metody gravimetrické. 3. Metody magnetometrické. 4. Metody geoelektrické - metody stejnosměrného proudu, - metody elektrochemické, - metody elektromagnetické. 5. Metody seismické - s přirozeným zdrojem vlnění, - s umělým zdrojem vlnění. 6. Metody radionuklidové - metody radiometrické, metody jaderné geofyziky. 7. Metody geotermické - kontaktní, bezkontaktní. 8. Karotážní metody. U každé skupiny či konkrétní metody charakteristika měřeného pole, přístrojové techniky, metodiky měření a zpracování dat, typů zjištěných anomálií a jejich interpretace, příklady využití metody pro řešení konkrétních geologických či technických úloh.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku