541-0214/01 – Metalliferous and Nonmetalliferous Deposits (LRN)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of the subject is to provide knowledge to the university student, so he/she will be able to understand given points at issue good enough to analyse its content, to realise synthesis of the acquired information and its evaluation. This sciential base allow student to compare results of the synthesis, propose modifications and solve the problems of the geology of the metalliferous and nonmetalliferous deposits.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Terms ore and ore (metalliferous) deposit. Classification of the metalliferous deposits. Natural patterns of the metalliferous deposits distribution in the crust of the earth . Metallogenic division of the Czech Republic. Deposits of the group of the ferrous metals, deposits of the heavy nonferrous metals, deposits of the light nonferrous metals, deposits of the rare nonferrous metals, deposits of the noble metals and radioactive metals. Problems of the trace elements and precious metals deposits. Terms industry mineral and deposit of the industry mineral. Classification of the industry minerals deposits. Building raw materials and their deposits in the Czech Republic. Industrial raw materials and their deposits. The raw materials of the chemical and food industry and their deposits. Gemstones and their deposits.

Compulsory literature:

Evans A. M.: Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science Ltd., Malden /Oxford/Carlton, 1993, 389 pp. Harben, P.,W.,Kužvart,M.: Industrial Minerals: a global geology. Industrial Minerals Information Ltd., Surrey-London, 1996.

Recommended literature:

USGS Minerals Yearbook: Commodity Statistics and Information.Available at www: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/ (29.10.2008).

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Chemicko- technologická klasifikace rudných ložisek ( skupina rud železných kovů, neželezných kovů, vzácných kovů, stopových prvků, vzácných zemin, drahých kovů). Chemicko- technologická klasifikace nerud (ložiska průmyslových nerostů, ložiska průmyslových hornin, ložiska hydrominerálních surovin a plynů). Jejich průmyslové typy, současný a budoucí ekonomický význam. Přehled hlavních ložiskotvorných minerálů, obsahy vítaných a škodlivých příměsí. Chemicko- technologické vlastnosti jednotlivých užitkových minerálů, jejich použití a vztah k životnímu prostředí. Alternativní ( konkurenční, případně perspektivní suroviny). Ceny jednotlivých nerostných surovin a faktory je ovlivňující. Současné světové trendy jejich využití. Nerostné surovinové zdroje České republiky (zásoby, případné možnosti těžby). Světové zdroje, zásoby a těžba. Hlavní producentské země významné zejména pro Českou republiku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner