541-0214/04 – Ložiska rud a nerud (LRN)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHL0091 Mgr. Štěpán Chládek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešit konkrétní problémy geologie ložisek rud a nerud.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Získání širokých znalostí z hlediska základního členění ložiskových minerálů na rudní a nerudní, a tomu odpovídající klasifikace dvou základních skupin ložisek s poznáním kritérií ekonomické využitelnosti.

Povinná literatura:

HAVELKA, J., ROZLOŽNÍK, L.: Ložiska rud, SNTL, Praha 1990 KRAUS I., KUŽVART M.: Ložiska nerud, Praha 1987, SNTL/ALFA JIRÁSEK, J., SIVEK, M.: Ložiska nerostů. Ostrava, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. EVANS A. M.: Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science Ltd., Malden /Oxford/Carlton, 1993, 389 pp.

Doporučená literatura:

STARÝ, J. (ed.): Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2013). Praha: Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí, 2014. KRAUS, KUŽVART, M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL, 1987 HAVELKA, J., L. ROZLOŽNÍK : Ložiska rud. Praha, SNTL 1990 USGS Minerals Yearbook: Commodity Statistics and Information. Available at www:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška probíhá ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1-2. Klasifikace rudných ložisek. Jejich průmyslové typy, současný a budoucí ekonomický význam. 3-5. Klasifikace ložisek nerud. Jejich průmyslové typy, současný a budoucí ekonomický význam. 6-7. Přehled hlavních ložiskotvorných minerálů, obsahy vítaných a škodlivých příměsí. 8. Alternativní (konkurenční, případně perspektivní) suroviny. 9. Ceny jednotlivých nerostných surovin a faktory je ovlivňující. 10. Současné světové trendy jejich využití. 11-12. Nerostné surovinové zdroje České republiky (zásoby, případné možnosti těžby). 13-14. Světové zdroje, zásoby a těžba.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2019/2020 letní