541-0214/08 – Ložiska rud a nerud (LRN)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
CHL0091 Mgr. Štěpán Chládek, Ph.D.
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešit konkrétní problémy geologie ložisek rud a nerud.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Získání širokých znalostí z hlediska základního členění ložiskových minerálů na rudní a nerudní, a tomu odpovídající klasifikace dvou základních skupin ložisek s poznáním kritérií ekonomické využitelnosti.

Povinná literatura:

HAVELKA, J., ROZLOŽNÍK, L.: Ložiska rud, SNTL, Praha 1990 KRAUS I., KUŽVART M.: Ložiska nerud, Praha 1987, SNTL/ALFA JIRÁSEK, J., SIVEK, M.: Ložiska nerostů. Ostrava, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. EVANS A. M.: Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science Ltd., Malden /Oxford/Carlton, 1993, 389 pp.

Doporučená literatura:

STARÝ, J. (ed.): Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2013). Praha: Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí, 2014. KRAUS, KUŽVART, M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL, 1987 HAVELKA, J., L. ROZLOŽNÍK : Ložiska rud. Praha, SNTL 1990 USGS Minerals Yearbook: Commodity Statistics and Information. Available at www:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování zápočtového testu z užitkových nerostů. Zkouška probíhá ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace rudných ložisek. 2. Průmyslové typy ložisek. 3. Současný a budoucí ekonomický význam ložiska. 4. Klasifikace ložisek nerud. 5. Pprůmyslové typy ložisek. 6. Současný a budoucí ekonomický význam ložiska. 7. Přehled hlavních ložiskotvorných minerálů, obsahy vítaných a škodlivých příměsí. 8. Alternativní (konkurenční, případně perspektivní) suroviny. 9. Ceny jednotlivých nerostných surovin a faktory je ovlivňující. 10. Současné světové trendy jejich využití. 11. Netradiční využití nerostných surovin. 12. Současná a historicky významná ložiska na území České republiky. 13. Nerostné surovinové zdroje České republiky (zásoby, případné možnosti těžby). Světové zdroje, zásoby a těžba.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na přednáškách. Povinná účast na cvičeních a vypracování zadaných programů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinná účast na přednáškách a cvičeních. Zpracování zadaných programů. Osobní účast na zkoušce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.