541-0217/02 – Ložisková geofyzika (LGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat komplex geofyzikálních metod při průzkumu ložisek surovin. .

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s metodikou geofyzikálního průzkumu, základními rysy projektu geofyzikálního průzkumu, způsoby zpracování dat, vymezení anomálií, jejich kvalitativní i kvantitativní interpretací. Definuje nejednoznačnost interpretace i způsoby jejího omezení. Stanoví způsoby sestavování geofyzikálních komplexů pro různé účely. Na konkrétních výsledcích uvádí příklady využití geofyzikálních metod pro různé účely (výzkum a průzkum zemské kůry,geologické mapování, vyhledávání a průzkum jednotlivých genetických typů ložisek, pro výzkum geologických činitelů ovlivňujících životního prostředí).

Povinná literatura:

Hofrichterová, L. (1990): Ložisková geofyzika, Skripta, VŠB, Ostrava,148 s.

Doporučená literatura:

Mareš, a kol.(1990): Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
541-0005 UGF Užitá geofyzika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní charakteristiky geofyzikálních metod. Letecké a mořské metody. 2. Metodika geofyzikálních průzkumu. Sestavování projektu, zpracování dat. 3. Vydělení geofyzikálních anomálií a jejich základní typy, kvalitativní interpretace. 4. Kvantitativní interpretace geofyzikálních anomálií, nejednoznačnost interpretace. 5. Hlavní principy sestavování racionálního komplexu metod. 6. Použití geofyzikálních metod při výzkumu stavby zemské kůry. 7.Přehledné prognózní ocenění rudonosnosti Českého masívu na základě geofyzikálních dat. 8. Použití geofyzikálních metod při geologickém mapování, základní fyzikální charakteristika jednotlivých genetických typů ložisek. 9. Použití geofyzikálních metod vyhledávání a průzkumu ložisek ropy a plynu, uhelných ložisek. 10. Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu rudních ložisek. 11. Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu nerudných ložisek. 12. Použití geofyzikálních metod v inženýrské geologii, stavebnictví a geotechnice. 13. Použití geofyzikálních metod při řešení hydrogeologické problematiky. 14. Použití geofyzikálních metod při posuzování geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí. Použití metod je rovněž dokumentováno výsledky konkrétních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.