541-0218/01 – Ložisková geologie (LG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity6
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
PAL20 prof. Ing. Miroslav Palas, CSc.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

x

Vyučovací metody

Anotace

Vymezení pojmu ložisková geologie. Její vztah k geologickým, hornickým a ekonomickým disciplinám. Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu. Základní pojmy ložiskové geologie, faktory ovlivňující význam nerostných surovin a ložiska.Mineralogické složení ložisek nerostných surovin, druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin v zemském korovém obalu. Geneze ložisek nerostných surovin ( ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně- metasomatická,hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, seedimentární, metamorfní). Zákonitosti časové a prostorové lokalizace ložisek nerostných surovin .Minerogenetické etapy, minerogenetické provincie. Minerogenetické poměry České republiky.Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických.a hydrominerálních. Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky.

Povinná literatura:

Dopita, M., Havlena, J., Pešek L.: Ložiska fosilních paliv, Praha 1985, SNTL/ALFA Kraus, I., Kužvart, M. : Ložiska nerud, Praha 1987, SNTL/ALFA Havelka J., Rozložník L.: Ložiska rud, Praha 1990, SNTL Guilbert J. M., Park, Ch. F. Jr. : The Geology of Ore Deposits, New York 1986, W.H. Freeman and Company

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení pojmu ložisková geologie. Její vztah k geologickým, hornickým a ekonomickým disciplinám. Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu. Základní pojmy ložiskové geologie, faktory ovlivňující význam pojmů nerostná surovina a ložisko. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin, vítané a nevítané příměsi Tvary ložiskových těles. Druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin v zemském korovém obalu. Geneze ložisek nerostných surovin ( ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně-metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní). Zákonitosti časové a prostorové lokalizace ložisek nerostných surovin v zemském korovém obalu. Minerogenetické etapy, minerogenetické provincie. Minerogenetické poměry Evropy a České republiky. Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických.a hydrominerálních a jejich současný a perspektivní význam. Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 13  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku