541-0218/02 – Ložisková geologie (LG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Palas, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
PAL20 prof. Ing. Miroslav Palas, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

x

Vyučovací metody

Anotace

Vymezení pojmu ložisková geologie. Její vztah k geologickým, hornickým a ekonomickým disciplinám. Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu. Základní pojmy ložiskové geologie, faktory ovlivňující význam nerostných surovin a ložiska.Mineralogické složení ložisek nerostných surovin, druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin v zemském korovém obalu. Geneze ložisek nerostných surovin ( ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně- metasomatická,hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, seedimentární, metamorfní). Zákonitosti časové a prostorové lokalizace ložisek nerostných surovin .Minerogenetické etapy, minerogenetické provincie. Minerogenetické poměry České republiky.Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických.a hydrominerálních. Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky.

Povinná literatura:

Dopita, M., Havlena, J., Pešek L.: Ložiska fosilních paliv, Praha 1985, SNTL/ALFA Kraus, I., Kužvart, M. : Ložiska nerud, Praha 1987, SNTL/ALFA Havelka J., Rozložník L.: Ložiska rud, Praha 1990, SNTL Guilbert J. M., Park, Ch. F. Jr. : The Geology of Ore Deposits, New York 1986, W.H. Freeman and Company

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení pojmu ložisková geologie. Její vztah k geologickým, hornickým a ekonomickým disciplinám. Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu. Základní pojmy ložiskové geologie, faktory ovlivňující význam pojmů nerostná surovina a ložisko. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin, vítané a nevítané příměsi Tvary ložiskových těles. Druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin v zemském korovém obalu. Geneze ložisek nerostných surovin ( ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně-metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní). Zákonitosti časové a prostorové lokalizace ložisek nerostných surovin v zemském korovém obalu. Minerogenetické etapy, minerogenetické provincie. Minerogenetické poměry Evropy a České republiky. Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických.a hydrominerálních a jejich současný a perspektivní význam. Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku