541-0234/01 – Zřizování a provoz PZP (PZP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRI013 Ing. Karel Bříza
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty vytypovávat vhodné struktury pro podzemní uskladňování, připravit vhodné projekty jak ve stádiu předprojektové přípravy, tak v projektové fázi. Dále je cílem naučit studenty navrhnout vhodný režim provozu PZP a jeho monitoring, ekonomicky zhodnotit provoz a určit vliv provozu PZP na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Typy podzemních zásobníků plynu, metodika průzkumu vhodných struktur a jejich hodnocení, funkce a význam PZP v systému plynárenské rozvodné sítě, projektování výstavby PZP ve vhodných strukturách, výpočty základních parametrů, stanovení režimu provozu PZP a jeho kontrola, modelování činnosti PZP, ekonomické aspekty provozu a vliv na životní prostředí.

Povinná literatura:

BUJOK, P., BITTNER, R., DORDA, P.: Těžba a vtlačování tekutin (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994. EVANS, D. J. CHADWICK, R. A.: Underground Gas Storage - Worldwide Experiences and Future Development in the UK and Europe. Geological Society of London, 2009. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání – multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. MOKHATAB, SAEID POE, WILLIAM A. MAK, JOHN Y.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing - Principles and Practices (4th Edition). Elsevier, 2019.

Doporučená literatura:

BUJOK, P., STANĚK, J.: Vliv provozu podzemních zásobníků plynu na životní prostředí. Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994. BUJOK, P., GRMELA, A.: Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. VŠ skripta, VŠB Ostrava, 1992. OBRUČA, M., BUJOK, P.: Metody zvyšování propustnosti kolektorských vrstev (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1995. ABOU-KASSEM, JAMAL H. FAROUQ ALI, S.M. ISLAM, M. RAFIG.: Petroleum Reservoir Simulation - A Basic Approach. Gulf Publishing Company, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah předmětu, základní pojmy 2. Typy podzemních zásobníků plynu 3. Metodika průzkumu vhodných struktur a jejich hodnocení 4. Funkce PZP v systému plynárenské rozvodné sítě 5. Problematika vyrovnávání sezónních výkyvů spotřeby plynu 6. Projektování výstavby PZP ve vhodných strukturách 7. Výpočty základních parametrů 8. Projektování nadzemních zařízení PZP 9. Stanovení režimu provozu PZP na základě metodiky cyklického provozu 10. Modelování činnosti PZP 11. Navržení provozních režimů skladování a odběru plynu 12. Sledování činnosti PZP, kontrola vhodnosti navržených režimů 13. Zajištění bezpečného provozu PZP. Ochrana životního prostředí 14. Ekonomické aspekty provozu PZP

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 42  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku