541-0234/03 – Zřizování a provoz PZP (PZP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty vytypovávat vhodné struktury pro podzemní uskladňování, připravit vhodné projekty jak ve stádiu předprojektové přípravy, tak v projektové fázi. Dále je cílem naučit studenty navrhnout vhodný režim provozu PZP a jeho monitoring, ekonomicky zhodnotit provoz a určit vliv provozu PZP na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Typy podzemních zásobníků plynu, metodika průzkumu vhodných struktur a jejich hodnocení, funkce a význam PZP v systému plynárenské rozvodné sítě, projektování výstavby PZP ve vhodných strukturách, výpočty základních parametrů, stanovení režimu provozu PZP a jeho kontrola, modelování činnosti PZP, ekonomické aspekty provozu a vliv na životní prostředí.

Povinná literatura:

BUJOK, P., BITTNER, R., DORDA, P.: Těžba a vtlačování tekutin (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994. EVANS, D. J. CHADWICK, R. A.: Underground Gas Storage - Worldwide Experiences and Future Development in the UK and Europe. Geological Society of London, 2009. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání – multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. MOKHATAB, SAEID POE, WILLIAM A. MAK, JOHN Y.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing - Principles and Practices (4th Edition). Elsevier, 2019.

Doporučená literatura:

BUJOK, P., STANĚK, J.: Vliv provozu podzemních zásobníků plynu na životní prostředí. Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994. BUJOK, P., GRMELA, A.: Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. VŠ skripta, VŠB Ostrava, 1992. OBRUČA, M., BUJOK, P.: Metody zvyšování propustnosti kolektorských vrstev (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1995. ABOU-KASSEM, JAMAL H. FAROUQ ALI, S.M. ISLAM, M. RAFIG.: Petroleum Reservoir Simulation - A Basic Approach. Gulf Publishing Company, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah předmětu, základní pojmy 2. Typy podzemních zásobníků plynu 3. Metodika průzkumu vhodných struktur a jejich hodnocení 4. Funkce PZP v systému plynárenské rozvodné sítě 5. Problematika vyrovnávání sezónních výkyvů spotřeby plynu 6. Projektování výstavby PZP ve vhodných strukturách 7. Výpočty základních parametrů 8. Projektování nadzemních zařízení PZP 9. Stanovení režimu provozu PZP na základě metodiky cyklického provozu 10. Modelování činnosti PZP 11. Navržení provozních režimů skladování a odběru plynu 12. Sledování činnosti PZP, kontrola vhodnosti navržených režimů 13. Zajištění bezpečného provozu PZP. Ochrana životního prostředí 14. Ekonomické aspekty provozu PZP

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách doporučená, na ostatních formách výuky min. 75%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní