541-0234/08 – Zřizování a provoz PZP (PZP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty vytypovávat vhodné struktury pro podzemní uskladňování, připravit vhodné projekty jak ve stádiu předprojektové přípravy, tak v projektové fázi. Dále je cílem naučit studenty navrhnout vhodný režim provozu PZP a jeho monitoring, ekonomicky zhodnotit provoz a určit vliv provozu PZP na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Typy podzemních zásobníků plynu, metodika průzkumu vhodných struktur a jejich hodnocení, funkce a význam PZP v systému plynárenské rozvodné sítě, projektování výstavby PZP ve vhodných strukturách, výpočty základních parametrů, stanovení režimu provozu PZP a jeho kontrola, modelování činnosti PZP, ekonomické aspekty provozu a vliv na životní prostředí.

Povinná literatura:

BUJOK, P., BITTNER, R., DORDA, P.: Těžba a vtlačování tekutin (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994. EVANS, D. J. CHADWICK, R. A.: Underground Gas Storage - Worldwide Experiences and Future Development in the UK and Europe. Geological Society of London, 2009. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání – multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. MOKHATAB, SAEID POE, WILLIAM A. MAK, JOHN Y.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing - Principles and Practices (4th Edition). Elsevier, 2019.

Doporučená literatura:

BUJOK, P., STANĚK, J.: Vliv provozu podzemních zásobníků plynu na životní prostředí. Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994. BUJOK, P., GRMELA, A.: Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. VŠ skripta, VŠB Ostrava, 1992. OBRUČA, M., BUJOK, P.: Metody zvyšování propustnosti kolektorských vrstev (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1995. ABOU-KASSEM, JAMAL H. FAROUQ ALI, S.M. ISLAM, M. RAFIG.: Petroleum Reservoir Simulation - A Basic Approach. Gulf Publishing Company, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Součástí výuky není e-learning.

Další požadavky na studenta

Povinnná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah předmětu, základní pojmy 2. Typy podzemních zásobníků plynu 3. Metodika průzkumu vhodných struktur a jejich hodnocení 4. Funkce PZP v systému plynárenské rozvodné sítě 5. Problematika vyrovnávání sezónních výkyvů spotřeby plynu 6. Projektování výstavby PZP ve vhodných strukturách 7. Výpočty základních parametrů 8. Projektování nadzemních zařízení PZP 9. Stanovení režimu provozu PZP na základě metodiky cyklického provozu 10. Modelování činnosti PZP 11. Navržení provozních režimů skladování a odběru plynu 12. Sledování činnosti PZP, kontrola vhodnosti navržených režimů 13. Zajištění bezpečného provozu PZP. Ochrana životního prostředí 14. Ekonomické aspekty provozu PZP

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách doporučená, na ostatních formách výuky min. 75%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na dohodnutých řízených konzultacích 100%. Zpracování seminárních prací podle zadání. Prezentace výsledků seminárních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.