541-0255/03 – Metodologie geologického průzkumu (MGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR0228 Ing. Eliška Jurková
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studiem obecných metodologických problémů a otázek, přehledem teoretických základů a praktických postupů v metodologii geologického průzkumu, získává student základní dovednosti pro řešení konkrétních úkolů z praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu je pozornost věnována hlavním problémům geologického průzkumu, základům ložiskového, hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu, déle pak jednotlivým metodám využívaných v praxi a zpracování projektu geologických prací.

Povinná literatura:

SCHEJBAL, C.: Metodologie geologického průzkumu. Košice: Vienala, 2003 HÁJEK, J.: Metody geologického výzkumu, Skripta UJEP Brno, 1984 MELICHAR, R.: Metody strukturní geologie, orientační analýza, Skripta MU Brno, 1991 LEVIN H.L., SMITH M.S.: Laboratory Studies in Earth History. 9th edition, McGraw-Hill Higher Education, N.Y., 2008, 277 pp.

Doporučená literatura:

SCHEJBAL, C.: Projektování průzkumu. Ediční středisko VŠB, Ostrava, 1994 SCHEJBAL, C.: Optimalizace průzkumu. Ediční středisko VŠB-TU, Ostrava, 1996 SCHEJBAL,C.: Matematické modely a postupy v ložiskovém průzkumu. – Monografie, Sbor. věd. prací VŠB-TU Ostrava, 2001 LEVIN H.L., SMITH M.S.: Laboratory Studies in Earth History. 9th edition, McGraw-Hill Higher Education, N.Y., 2008, 277 pp.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika geologického průzkumu. 2. Teoretické základy geologického průzkumu. 3. Metody geologického výzkumu a průzkumu. 4. Průzkumné technické prostředky. 5. Vzorkování geologických objektů I. 6. Vzorkování geologických objektů II. 7. Prognózní hodnocení zájmových území. 8. Vzorkování geologických objektů I. 9. Vzorkování geologických objektů II. 10. Vzorkování geologických objektů III. 11. Ložiskový průzkum. 12. Hydrogeologický průzkum ložisek. 13. Inženýrsko-geologický průzkum ložisek. 14. Optimalizace geologického průzkumu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku