541-0255/06 – Metodologie geologického průzkumu (MGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studiem obecných metodologických problémů a otázek, přehledem teoretických základů a praktických postupů v metodologii geologického průzkumu, získává student základní dovednosti pro řešení konkrétních úkolů z praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu je pozornost věnována hlavním problémům geologického průzkumu, základům ložiskového, hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu, déle pak jednotlivým metodám využívaných v praxi a zpracování projektu geologických prací.

Povinná literatura:

SCHEJBAL, C.: Metodologie geologického průzkumu. Košice: Vienala, 2003 HÁJEK, J.: Metody geologického výzkumu, Skripta UJEP Brno, 1984 MELICHAR, R.: Metody strukturní geologie, orientační analýza, Skripta MU Brno, 1991 LEVIN H.L., SMITH M.S.: Laboratory Studies in Earth History. 9th edition, McGraw-Hill Higher Education, N.Y., 2008, 277 pp.

Doporučená literatura:

SCHEJBAL, C.: Projektování průzkumu. Ediční středisko VŠB, Ostrava, 1994 SCHEJBAL, C.: Optimalizace průzkumu. Ediční středisko VŠB-TU, Ostrava, 1996 SCHEJBAL,C.: Matematické modely a postupy v ložiskovém průzkumu. – Monografie, Sbor. věd. prací VŠB-TU Ostrava, 2001 LEVIN H.L., SMITH M.S.: Laboratory Studies in Earth History. 9th edition, McGraw-Hill Higher Education, N.Y., 2008, 277 pp.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium geologické dokumentace a literárních zdrojů dle zadaných úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika geologického průzkumu. 2. Teoretické základy geologického průzkumu. 3. Metody geologického výzkumu a průzkumu. 4. Průzkumné technické prostředky. 5. Vzorkování geologických objektů I. 6. Vzorkování geologických objektů II. 7. Prognózní hodnocení zájmových území. 8. Vzorkování geologických objektů I. 9. Vzorkování geologických objektů II. 10. Vzorkování geologických objektů III. 11. Ložiskový průzkum. 12. Hydrogeologický průzkum ložisek. 13. Inženýrsko-geologický průzkum ložisek. 14. Optimalizace geologického průzkumu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: cvičení: odevzdání zadaných programů, zkouška: písemná a ústní část

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinná účast na přednáškách a cvičeních. Zpracování zadaných programů. Osobní účast na zkoušce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0532A330041) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330041) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.