541-0269/02 – Matematická geologie (MG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA22 doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxx

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá vybranými matematickými postupy v geovědách v kontextu s rozvojem informačních technologií. Poskytuje základy k dovednosti algoritmizovat úlohy s následnou programovou realizací jazykem VBA v prostředí MS Excel. Zabývá se metodologií matematického zpracování dat v geovědách, základními vlastnostmi přírodních objektů a jejich modelováním, průzkumovou analýzou geodat, studiem charakteru statistické distribuce geodat, základy geostatistiky, interpolací funkce při modelování vnitřních atributů geoobjektů a principy grafického modelování geoobjektů.

Povinná literatura:

Staňková, J., Staněk, F.: Vytváření a realizace algoritmů. VŠB-TU Ostrava, 1998 Šťastný, Z.: Matematické a statistické výpočty v Microsoft Excelu. Computer Press, 1999 Černý, Jaroslav: Programování v Excelu 2000, 2002, 2003, Grada 2005 Jacobson R.: Microsoft Excel Visual Basic – krok za krokem. Computer Press, 1999 Schejbal, C.: Matematická geologie. VŠB-TU Ostrava, 1994 Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. VŠB-TU Ostrava, 1996 Schejbal, C., Homola, V., Staněk, F.: Geoinformatika. Pont, Košice, 2004. (elektronická verze http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/) Wellmer, F., W.: Statistical Evaluations in Exploration for Mineral Deposits. Berlin, Springer, 1998 Boháč, Z., Častová, N.: Základní numerické metody. VŠB-TU Ostrava, 1997.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Úvod - matematické postupy v geovědách v kontextu s rozvojem informačních technologií. • Algoritmus, algoritmizace úloh. • Makra Excelu jako programové jednotky Visual Basic. Jazyk VBA a jeho využití. • Základy programování – datové typy, identifikátory, konstanty, proměnné, příkazy, výrazy. Uživatelem definované funkce. • Vybrané základní numerické metody a jejich realizace v Excelu. • Metodologie matematického zpracování dat v geovědách. Základní vlastnosti přírodních objektů (smíšený charakter prostorové distribuce veličin, nehomogenita, anizotropie). • Principy modelování přírodních objektů (Modelování morfologie a vnitřních atributů. Modely deterministické, statistické, geostatistické, empirické. Koncepční modely. Datové modely. Matematicko-geologické modely). • Typy veličin, jejich vlastnosti a možnosti zpracování. • Etapy procesu analýzy geodat (sběr dat, předzpracování dat, průzkumová analýza dat, podrobná analýza, věcná interpretace a přijetí závěrů). Průzkumová analýza geodat. Studium charakteru jejich statistické distribuce. • Základy geostatistiky (prostorová proměnná, strukturální analýza, krigování). • Interpolace funkce při modelování vnitřních atributů geoobjektů – využití pro gridování. • Typové úlohy zpracování geodat. • Principy grafického modelování geoobjektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.