541-0274/08 – Suroviny a jejich využití (SJV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
CHL0091 Mgr. Štěpán Chládek, Ph.D.
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti nerostných surovin a jejich využití pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní pojmy oblasti nerostné suroviny. Rudní suroviny - nerosty a využití. Nerudní suroviny - nerosty a využití. Energetické suroviny - nerosty a využití. Základní technologie: metalurgie železa, anorganická pojiva, barviva a pigmenty, výroba skla a keramiky, petrurgická výroba, zpracování drahých a dekoračních kamenů, zpracování ropy a zemního plynu.

Povinná literatura:

HLAVÁČ, J.: Základy technologie silikátů. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981. JIRÁSEK, J., VAVRO, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. Dostupné též na http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/ SLIVKA, V. (ed.): Těžba a využití silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. U.S. Geological Survey, 2019, Mineral commodity summaries 2019: U.S. Geological Survey, 200 p., https://doi.org/10.3133/70202434.

Doporučená literatura:

EARNSHAW, A., GREENWOOD, N. N.: Chemistry of the elements. 2nd edition, Butterworth-Heinemann, 1997. GREENWOOD, N. N., EARNSHAW, A.: Chemie prvků. Svazek I. Praha: Informatorium, 1993. GREENWOOD, N. N., EARNSHAW, A.: Chemie prvků. Svazek II. Praha: Informatorium, 1993. JIRKOVSKÝ, R., TRŽIL, J., MAŽÁRIOVÁ, G.: Abeceda chemických prvků. 2. vyd. Bratislava: Alfa, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vysvětlení základních pojmů (přírodní zdroj, nerostná surovina, ložisko), jejich klasifikace a faktory ovlivňující jejich význam. Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu a světa. Hlavní faktory určující budoucí světový vývoj v těžbě a spotřebě nerostných surovin. Systematický popis nerostných surovin z hlediska jejich využití. 2. Kovové nerostné suroviny (rudy): kovy skupiny železa - Fe, Mn, Cr, Ti; 3. Neželezné kovy - Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Al, Mg; vzácné kovy - W, Sn, Hg, As, Mo, V, Sb, Bi, Li, Be; 4. Drahé kovy - Au, Ag, platinoidy; stopové prvky - In, Ga, Ge, Se, Te apod.; 5. Nekovové nerostné suroviny (nerudy): stavební suroviny - žuly, granodiority, diority, vápence, mramory, travertiny, pískovce apod.; suroviny chemického a potravinářského průmyslu a zemědělství - apatity, fosfority, draselné soli, kamenná sůl, saturační vápence apod.; 6. 6. Průmyslové nekovové suroviny; keramické, žáruvzdorné a kyselinovzdorné suroviny; sklářské suroviny; slévárenské suroviny; plnidla; bělící a filtrační suroviny; izolační hmoty; 7. Suroviny průmyslu barev; abraziva a suroviny pro výrobu umělých abraziv; drahokamy a polodrahokamy; suroviny pro speciální účely (optické, piezo a pyroelektrické apod.); 8. Palivoenergetické suroviny: kaustobiolity (skupina uhlí - rašelina, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit, plyny uvoněné z uhlí; skupina přírodních uhlovodíků - ropa, zemní plyn, živičné břidlice, roponosné písky , asfalt, zemní vosk); 9. Radioaktivní suroviny - U, Th, Ra. 10. Hydrominerální suroviny a plyny: minerální vody a plyny; naftové vody s Br, I, B apod.; solanky; hydrotermální vody; sladké vody pitné a vody pro technologické použití; mořská voda; inertní plyny - He, Ar, Ne, Kr apod. 11. Nejdůležitější technologie využití a zpracování nerostných surovin: výroba železa a ocelí, výroba nejdůležitějších anorganických pojiv (vápno, cement, sádra) 12. Výroba skla, keramiky, plastů, papíru, technologie tavení hornin, 13. Skupiny anorganických barviv a pigmentů, zpracování drahých a dekoračních hornin a minerálů, zpracování ropy a uhlí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 75 % účast na přednáškách, 75 % správných odpovědí v písemném testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemný test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní