541-0275/01 – Přírodní zdroje (PZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

x

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní pojmy - přírodní zdroj, nerostná surovina, ložisko. Význam přírodních zdrojů a nerostných surovin pro ekonomiku státu. Druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin. Metody studia ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin, ložiska magmatická, pegmatity, karbonatity. Kontaktně metasomatická ložiska, greisenová ložiska. Porfyrová ložiska, hydrotermální ložiska, hydrotermálně sedimentární ložiska. Hydrogenní ložiska, exhalační ložiska, zvětrávací ložiska. Sedimentární ložiska, metamorfní ložiska. Kovy skupiny železa, neželezné kovy. Vzácné kovy, drahé kovy, stopové prvky, vzácné zeminy. Stavební suroviny. Suroviny chemického, potravinářského průmyslu a zemědělství. Průmyslové nekovové suroviny. Skupina uhlí. Skupina přírodních uhlovodíků, radioaktivní suroviny. Hydrominerální suroviny a plyny. Stručný přehled české nerostné surovinové základny z hlediska krytí potřeb české ekonomiky. Prognózy vývoje české a světové nerostné surovinové základny, faktory je ovlivňující.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku