541-0283/01 – Ekonomika geologických prací (EGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat posluchačům základní znalosti z ekonomicko-geologické problematiky. Pochopením tohoto obecného základu může být jeho další aplikace a uplatňování v praxi. Znalosti z tohoto předmětu posluchači uplatní ve své řídící a organizační práci, kde můžou těchto znalostí využít při posuzování a obhajování navržených a řešených prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Geologická služba a její členění. Druhy geologických prací vykonávaných pro státní a soukromý sektor.Specifické rysy prací prováděných v rámci ložiskové geologie rudných, nerudných a palivoenergetických surovin, inženýrské geologie, hydrogeologie, vrtného a geofyzikálního průzkumu. Oceňování jednotlivých typů geologicko-průzkumných prací. Cenová politika a faktory ji ovlivňující. Cena ložiska nerostné suroviny. Metody hodnocení investic do podnikání ve sféře geologického průzkumu a sním spjatých odvětví. Studie předběžné proveditelnosti geologicko – průzkumné a těžební investice. Studie proveditelnosti geologicko- průzkumné a těžební investice.

Povinná literatura:

Kislingerová, E.: Oceňování podniku, Praha, 1999, C.H.Black Stermole, F.J.: Economic Evaluation and Investment Decision Methods, 1990, Investment Evaluation Corporation ,Golden Wellmer ,F.W.: Economic Evaluations in Exploration, 1989 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Geologická služba a její členění. Druhy geologických prací vykonávaných pro státní a soukromý sektor. Specifické rysy prací prováděných v rámci ložiskové geologie rudných, nerudných a palivoenergetických surovin, inženýrské geologie, hydrogeologie, vrtného a geofyzikálního průzkumu. Oceňování jednotlivých typů geologicko-průzkumných prací. Cenová politika a faktory ji ovlivňující. Cena ložiska nerostné suroviny. Metody hodnocení investic do podnikání ve sféře geologického průzkumu a s ním spjatých odvětví. Projekční cyklus geologicko-průzkumných prací. Studie předběžné proveditelnosti geologicko – průzkumné a těžební investice. Studie proveditelnosti geologicko- průzkumné a těžební investice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku