541-0295/02 – Geograficke informační systémy (GIS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOM50 Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit s celým řetězcem činností při zpracování dat v geografických informačních systémech, počínaje metodikou a sběrem dat, přes jejich předzpracování a vlastní zpracování v prostředí GIS, až fo finální výstupy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá daty z oblasti geologických a environmentálních věd, zvláště s ohledem na specifika oproti klasickým obecným datům. Data analyzuje a kategorizuje s ohledem na jejich pozdější zpracování a prezentaci v geografických informačních systémech. Klade důraz na matematický a statistický aparát pro jejich předzpracování a použití v GIS. Zaměřuje se rovněž na data získaná dálkovým průzkumem Země, na význam logických operací s nimi, a na srovnávací databáze. Předmět se rovněž zabývá nejběžnějšími formáty dat přijímaných GISy a jejich generování jako výstupů geostatistických postupů a metod strukturální analýzy. Jednotlivé probírané partie demonstruje na instalovaném software.

Povinná literatura:

Tuček, J.: GIS (1998): Principy a praxe. Praha: Computer Press. Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9.

Doporučená literatura:

Understanding GIS. Redlands (CA, USA): ESRI, 1990. Bonham - Carter, G. F. (1994): Geographic Information Systems for Geoscientists. Ontario: Pergamon Press. Snyder, J.P. (1984): Map Projections Used by the U.S. Geological Survey. Washington: U.S. Government Printing Office.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zdroje geovědních a environmentálních dat a jejich formát. Problematika sběru, standardizace a formalizace geologických a environmentálních údajů. Způsoby prezentace dat: numerické, textové a semigrafické, grafické. Geografická data a způsoby jejich modelování v počítačovém prostředí. Problematika soustav souřadných mapových děl. Vazby mezi geografickými a geologickými daty. Analýza geologických a environmentálních dat s ohledem na jejich použití v GIS. Základní geostatistické výpočty a vazba výsledků na geografická data. Odhady trojrozměrných veličin s ohledem na prezentaci v GIS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.