541-0303/02 – Ložiska a průzkum nerostných surovin (LPNS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

x

Vyučovací metody

Anotace

Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu. Vymezení pojmů nerost, ložisko nerostů a nerostná surovina, faktory ovlivňující jejich význam. Mineralogické a petrografické složení ložisek nerostných surovin. Klasifikace ložisek nerostů. Geologické podmínky vzniku ložiskových akumulací. Geneze ložisek nerostných surovin (ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní) a jejich morfologie. Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudních a kaustobiolitů. Legislativní rámec geologického průzkumu, principy a kritéria v geologickém průzkumu a jeho strategie. Technické prostředky průzkumu. Ložiskový průzkum a zásoby ložisek.

Povinná literatura:

Böhmer M., Kužvart M. : Vyhľadavanie a proieskum ložísk nerastných surovin.- Slov. pedag. nakl. Bratislava 1993 Rozložník L., Havelka J., Čech F., Zorkovský, V. : Ložiska nerastných surovin a ich vyhľadavanie.- SNTL/ALFA. Praha, Bratislava, 1987. Sivek M. : Výpočet zásob ložisek nerostů. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2006. Horní zákon a soubor návazných zákonů.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hlavní úkoly ložiskové geologie, základní termíny ložiskové geologie, definice ložiska, vnitřní a vnější faktory ovlivňující význam ložiska, 2. Význam nerostných surovin pro lidskou společnost, lidská společnost a ložiska nerostů, ložisko nerostů jako objekt geologického průzkumu a těžby, průzkum a těžba ložisek nerostů, ložiska a ekonomika státu a jejich vzájemné vztahy. 3. Klasifikace ložisek nerostů a jejich význam, klasifikační systémy jejich praktický význam a použití (technicko-ekonomické a genetické klasifikace), geneze ložisek, tvary ložiskových těles a jejich souvislost s procesy jejich vzniku, složení nerostné suroviny, ložiskové typy a jejich základní charakteristika, 4. Ložiska rud a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení rudných ložisek (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek nejvýznamnějších rudních surovin a jejich průmyslové typy., 5. Ložiska nerud a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení nerudných ložisek (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek nejvýznamnějších nerudních surovin a jejich průmyslové typy. 6. Ložiska kaustobiolitů a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení ložisek kaustobiolitů (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek kaustobiolitů, význam ložisek kaustobiolitů jako energetických surovin pro ekonomiku státu a jejich průmyslové typy. 7. Základní legislativní rámec geologického průzkumu a hospodaření se zásobami ložisek nerostů, horní zákon, vyhrazené a nevyhrazené nerosty, ložisko jako institut horního zákona, význam a úloha legislativy pro průzkum a hospodaření se zásobami ložisek nerostů. 8. Geologie ložisek ve vztahu k dobývání a úpravě nerostných surovin, vliv geologic- kých faktorů stavby ložisek na způsob dobývání ložiska a výběr dobývacích metod, vliv složení nerostné suroviny na výběr metod úpravy nerostných surovin. 9. Úkoly geologického průzkumu ložisek nerostných surovin a jeho etapizace, význam geologického průzkumu v procesu osvojení ložisek nerostů, charakteristika jednotlivých etap geologického průzkumu, hlavní zásady projektování geologického průzkumu (geologická, technická a ekonomická část projektu). 10. Technické prostředky geologického průzkumu a strategie jejich použití, nejdůležitější technické prostředky geologického průzkumu a jejich použití v procesu osvojování ložisek nerostů, geologická dokumentace výsledků geologického průzkumu (druhy dokumentace, její pořizování, uchovávání a vyhodnocování), vzorkování ložisek nerostů a jeho význam v procesu průzkumu a těžby ložisek (druhy vzorků, jejich úprava, vyhodnocení a použití). 11. Geologické a vytěžitelné zásoby, jejich význam pro řízení geologické průzkumu a těžby ložisek, podmínky využitelnosti zásob ložisek nerostů, klasifikace zásob ložisek nerostů, význam a vzájemný vztah geologických a vytěžitelných zásob (geologických a ekonomických modelů ložisek nerostných surovin). 12. Výpočet zásob ložisek nerostů jako základ technicko-ekonomického hodnocení významu ložiska, metody výpočtů zásob, výpočet zásob jako geologický model ložiska, prostorový model ložiska, grafická a numerická část výpočtu zásob, význam výpočtu zásob v procesu průzkumu, otvírky a těžby ložiska.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.