541-0306/01 – Dějiny evropských států (DES)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMgr. Věra VahalíkováGarant verze předmětuMgr. Věra Vahalíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAH01 Mgr. Věra Vahalíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem evropských států od pozdního pravěku až po současnost. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili popsat a definovat jednotlivá časová období vývoje evropské společnosti, uspořádat dějinné události podle jednotlivých časových období, seřadit je podle jejich významu pro rozvoj evropského společenství a charakterizovat rozhodující dějinné mezníky vývoje Evropy. Studenti se učí popsat a vysvětlit příčiny vzniku těchto významných událostí v dějinách Evropy a v rámci seminářů na toto téma diskutovat, vyhodnotit jejich význam pro rozvoj evropské civilizace a na konkrétních příkladech tento význam ilustrovat a analyzovat dopady těchto dějinných událostí v kontextu s celosvětovým vývojem lidské společnosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem evropských států od období pozdního pravěku a počátků evropského obyvatelstva až po současnost. Vzhledem ke zkrácené délce výuky v posledním ročníku studia v oboru Geovědní a montánní turismus je adekvátně upraven i rozsah přednášek v tomto předmětu. Jednotlivé tematické okruhy jsou zaměřeny na Evropu v pozdním pravěku, počátky evropského obyvatelstva, významné říše na území Evropy, vývoj jednotlivých států v různých částech Evropy od jejich počátků po současnost. Významná část přednášek je věnována období 20. století a Evropě po roce 1990.

Povinná literatura:

PAVLICA, T. (1999): Dějiny evropských států; skripta VŠB-TU Ostrava Kolektiv autorů (1995): Dějiny Evropy; odborná publikace, Praha Kolektiv autorů (1995): Dějiny evropské civilizace; odborná publikace, Praha HUBINGER, V., HONZÁK, F., POLIŠENSKÝ, J. (1985): Národy celého světa; odborná publikace; vydala Mladá fronta v edici Malé encyklopedie; 1. vydání, Praha

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů (1997-2000): Dějiny světa; osmnáctisvazkové vydání nakl. Larousse; (první překlad z francouzštiny), vydalo nakl. Svojtka a Vašut; Praha HARNA, J. FIŠER, R. (1995): Dějiny českých zemí I.; (Od pravěku do poloviny 18. století); odborná publikace; nakl. Fortuna, Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Evropa v pozdním pravěku, počátky evropského obyvatelstva. Římská říše po našem letopočtu. Krize impéria, stěhování národů, vznik "barbarských" států u germánských a slovanských kmenů. 2. Franská říše v 5. - 9. století. Merovejci, Karlovci, rozdělení říše, počátky Německa, Itálie, Francie. 3. Německo 911 - 1806. 4. Francie a Anglie do r. 1914. 5. Uhry a Balkán. Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Bosna, Rumunsko, Byzanc. 6. Itálie od 10. do 19. století. Politický, kulturní, ekonomický vývoj. Postavení papežství. 7. Polsko, Kyjevská Rus od 10. století. Mongolský vpád, moskevské carství, Rusko v 18. století. Polsko - litevská říše do 18. století. 8. Pyrenejský poloostrov od vpádu Arabů do 19. století. Skandinávie 10. - 19. století. 9. Německo, Rusko, Itálie v 19. století. 10. Balkán v 19. století a do I. světové války. 11. Evropa 1914 - 1945. 12. Evropa 1945 - 1990. Železná opona, studená válka, NATO a Varšavská smlouva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.