541-0306/07 – Dějiny evropských států (DES)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Věra VahalíkováGarant verze předmětuMgr. Věra Vahalíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAH01 Mgr. Věra Vahalíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem evropských států od pozdního pravěku až po současnost. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili popsat a definovat jednotlivá časová období vývoje evropské společnosti, uspořádat dějinné události podle jednotlivých časových období, seřadit je podle jejich významu pro rozvoj evropského společenství a charakterizovat rozhodující dějinné mezníky vývoje Evropy. Studenti se učí popsat a vysvětlit příčiny vzniku těchto významných událostí v dějinách Evropy a v rámci seminářů na toto téma diskutovat, vyhodnotit jejich význam pro rozvoj evropské civilizace a na konkrétních příkladech tento význam ilustrovat a analyzovat dopady těchto dějinných událostí v kontextu s celosvětovým vývojem lidské společnosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem evropských států od období pozdního pravěku a počátků evropského obyvatelstva až po současnost. Vzhledem ke zkrácené délce výuky v posledním ročníku studia v oboru Geovědní a montánní turismus je adekvátně upraven i rozsah přednášek v tomto předmětu. Jednotlivé tematické okruhy jsou zaměřeny na Evropu v pozdním pravěku, počátky evropského obyvatelstva, významné říše na území Evropy, vývoj jednotlivých států v různých částech Evropy od jejich počátků po současnost. Významná část přednášek je věnována období 20. století a Evropě po roce 1990.

Povinná literatura:

PAVLICA, T. (1999): Dějiny evropských států; skripta VŠB-TU Ostrava Kolektiv autorů (1995): Dějiny Evropy; odborná publikace, Praha Kolektiv autorů (1995): Dějiny evropské civilizace; odborná publikace, Praha HUBINGER, V., HONZÁK, F., POLIŠENSKÝ, J. (1985): Národy celého světa; odborná publikace; vydala Mladá fronta v edici Malé encyklopedie; 1. vydání, Praha

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů (1997-2000): Dějiny světa; osmnáctisvazkové vydání nakl. Larousse; (první překlad z francouzštiny), vydalo nakl. Svojtka a Vašut; Praha HARNA, J. FIŠER, R. (1995): Dějiny českých zemí I.; (Od pravěku do poloviny 18. století); odborná publikace; nakl. Fortuna, Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru jsou znalosti ověřování písemným testem. Předmět je ukončen písemnou/ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Evropa v pozdním pravěku, počátky evropského obyvatelstva. Římská říše po našem letopočtu. Krize impéria, stěhování národů, vznik \"barbarských\" států u germánských a slovanských kmenů. 2. Franská říše v 5. - 9. století. Merovejci, Karlovci, rozdělení říše, počátky Německa, Itálie, Francie. 3. Německo 911 - 1806. 4. Francie a Anglie do r. 1914. 5. Uhry a Balkán. Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Bosna, Rumunsko, Byzanc. 6. Itálie od 10. do 19. století. Politický, kulturní, ekonomický vývoj. Postavení papežství. 7. Polsko, Kyjevská Rus od 10. století. Mongolský vpád, moskevské carství, Rusko v 18. století. 8. Polsko - litevská říše do 18. století. 9. Pyrenejský poloostrov od vpádu Arabů do 19. století. 10. Skandinávie 10. - 19. století. 11. Německo, Rusko, Itálie v 19. století. 12. Balkán v 19. století a do I. světové války. 13. Evropa 1914 - 1945. 14. Evropa 1945 - 1990. Železná opona, studená válka, NATO a Varšavská smlouva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní