541-0309/01 – Zdravotnictví a hygiena (ZH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuMUDr. Ilona DvořáčkováGarant verze předmětuMUDr. Ilona Dvořáčková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO07 MUDr. Ilona Dvořáčková
MAZ10 doc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
ZAY01 Bc. Romana Zaydlarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy péče o člověka. S ohledem na zaměření studijního oboru jsou studenti vedeni k tomu, aby dokázali popsat a charakterizovat jednotlivé varianty akutních stavů člověka, rozpoznali možná nebezpečí a na základě analytického posouzení situace dokázali operativně organizovat potřebná opatření k jeho záchraně. Své teoretické znalosti se učí praktikovat v konkrétních simulovaných případech, učí se, s využitím analýzy, diferencovat mezi méně a více nebezpečnými stavy pacienta, identifikovat zdroj nebezpečí pro zraněného člověka a vypíchnout a realizovat taková opatření, která povedou k jeho záchraně.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se somatologií a fyziologií člověka, které jsou východiskem pro řešení akutních stavů v rámci první pomoci (náplň cvičení). Seznamuje s organizací zdravotnictví, ochranou veřejného zdraví a základní problematikou hygieny. Je tvořen těmito tematickými okruhy – soustavy lidského těla, somatologie a fyziologie; charakteristika infekčních onemocnění; civilizační nemoci; organizace zdravotnictví, ochrana veřejného zdraví; osud léčiv v organismu.

Povinná literatura:

Rokyta, R., Marešová, D. (2002): Somatologie I, II Jirák, Z. a kol. (2005): Fyziologie pro bakalářské studium ZSF OU Tuček, M., Cikrt, M. Pelclová, D. (2005): Pracovní lékařství pro praxi (vybrané kapitoly)

Doporučená literatura:

Jonas, J. (1974, 1982): Atlas první pomoci. Avicenum Trojan, S. (1988): Fyziologie pro lékařské fakulty; I. a II. díl. Avicenum Capponi, V. (1992): Sám sobě psychologem; nakl. Grada

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyziologie člověka. Funkční uspořádání lidského těla. Fyziologie krve, systém imunity, dýchání, oběhu srdce a plazmy, trávení a vstřebávání. Přeměna látek a energie. Fyziologie správné výživy. Fyziologie jater, fyziologie kůže, výměny tepla, vylučování, žlázy s vnitřní sekrecí, těhotenství. Obecná neourofyziologie, fyziologie svalstva, fyziologie CNS. 2. Léčiva a základy jejich aplikace. Osud léčiv v organismu. Účinky léčiv. Farmakon - receptorové interakce. Dávkování léčiv. Přívodné cesty léčiva. 3. Infektologie. Charakteristika infekčních nemocí. Terapie infekčních nemocí - aktivní a pasivní imunizace. Hlášení a izolace infekčně nemocných. Bakteriální nemoci. Virová a mykotická onemocnění, AIDS. Parazitární nemoci. Očkovací kalendář ČR. Očkování před cestou do tropů. 4. Základy první pomoci. Zacházení s raněným, projevy života, příznaky smrti. Poranění, úrazy. Zlomeniny - znehybnění. Popáleniny. Omrznutí. Chemické poranění. Utopení. Poranění hrudníku a břicha. Cizí tělesa. Dušení. Otravy. Šoky. 5. Civilizační nemoci. Rizikové faktory: hypertenze, obezita, kouření, hypoaktivita, stress. Kardiovaskulární onemocnění (infarkt myokardu, mozková cévní onemocnění). Vztah výživy a kardiovaskulárních onemocnění. Diabetes mellitus a nové trendy kompenzace. Nádorová onemocnění plic ve vztahu ke kouření a živ. prostředí. Nádorová onemocnění zažívacího traktu. Psychosomatická onemocnění. Význam prevence. 6. Vnější fyzikální, chemické a biologické faktory. Definice zdraví podle WHO. Chemické faktory: otravy, noxy z potravin, průmyslové škodliviny. Toxikomanie. Biologické faktory: bakterie, viry, plísně. Fyzikální faktory: teplo, chlad, lavina, elektrický proud, blesk, utonutí, ionizační záření. 7. Hygiena výživy, práce a cestování. Základní diety - indikace. Energetická potřeba, zastoupení jednotlilvých složek ve výživě. Cukry, tuky, bílkoviny. Vitaminy a stopové prvky ve výživě. Hygiena práce: směnný provoz, ochranné pracovní prostředky, osvětlení, hluk, vibrace. Choroby z povolání. Hygiena cestování. 8. Duševní hygiena. Osobnostní typy, definice stressu. Pozitivní emoce. Potřeba spánku. Základní biorytmy člověka. Relaxační techniky. Asertivita.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.