541-0309/01 – Public Health Care and Hygiene (ZH)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorMUDr. Ilona DvořáčkováSubject version guarantorMUDr. Ilona Dvořáčková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO07 MUDr. Ilona Dvořáčková
MAZ10 doc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
ZAY01 Bc. Romana Zaydlarová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of this subject is to make students acquained with the fundamental principles connected with the care of human being. The students learn, in the light of field of study, how to outline and discribe individual variants of acute of the man, record a possible danger and, on the basis of an analytical examintion of the situation, to organise necessary precautions leading to the rescue of him. They learn to make a practice of their theoretical konwledge in the factual simulated cases and also by the utilization of an analysis to differentiate between less and more danger patienthood, to identify a possible source of danger endangering health of a wounded man and to point out and realize such a precautions as to lead to his rescue.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject gives the information about human somatology and physiology which are a basis for solution of acute cases implemented within the frame of the first rescue (contens of tutorials). This subject makes students acquainted with the public health organization, public health preservation and basic problems of hygiene. It is built up, using these thematical units – parts of human body; somatology and physiology; characteristics of infectious disease; civilizing illnesses; public health organization; public health preservation; the fate of pharmaceuticals in human body.

Compulsory literature:

The study is in Czech language only. Needless to the English literature.

Recommended literature:

The study is in Czech language only. Needless to the English literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Fyziologie člověka. Funkční uspořádání lidského těla. Fyziologie krve, systém imunity, dýchání, oběhu srdce a plazmy, trávení a vstřebávání. Přeměna látek a energie. Fyziologie správné výživy. Fyziologie jater, fyziologie kůže, výměny tepla, vylučování, žlázy s vnitřní sekrecí, těhotenství. Obecná neourofyziologie, fyziologie svalstva, fyziologie CNS. 2. Léčiva a základy jejich aplikace. Osud léčiv v organismu. Účinky léčiv. Farmakon - receptorové interakce. Dávkování léčiv. Přívodné cesty léčiva. 3. Infektologie. Charakteristika infekčních nemocí. Terapie infekčních nemocí - aktivní a pasivní imunizace. Hlášení a izolace infekčně nemocných. Bakteriální nemoci. Virová a mykotická onemocnění, AIDS. Parazitární nemoci. Očkovací kalendář ČR. Očkování před cestou do tropů. 4. Základy první pomoci. Zacházení s raněným, projevy života, příznaky smrti. Poranění, úrazy. Zlomeniny - znehybnění. Popáleniny. Omrznutí. Chemické poranění. Utopení. Poranění hrudníku a břicha. Cizí tělesa. Dušení. Otravy. Šoky. 5. Civilizační nemoci. Rizikové faktory: hypertenze, obezita, kouření, hypoaktivita, stress. Kardiovaskulární onemocnění (infarkt myokardu, mozková cévní onemocnění). Vztah výživy a kardiovaskulárních onemocnění. Diabetes mellitus a nové trendy kompenzace. Nádorová onemocnění plic ve vztahu ke kouření a živ. prostředí. Nádorová onemocnění zažívacího traktu. Psychosomatická onemocnění. Význam prevence. 6. Vnější fyzikální, chemické a biologické faktory. Definice zdraví podle WHO. Chemické faktory: otravy, noxy z potravin, průmyslové škodliviny. Toxikomanie. Biologické faktory: bakterie, viry, plísně. Fyzikální faktory: teplo, chlad, lavina, elektrický proud, blesk, utonutí, ionizační záření. 7. Hygiena výživy, práce a cestování. Základní diety - indikace. Energetická potřeba, zastoupení jednotlilvých složek ve výživě. Cukry, tuky, bílkoviny. Vitaminy a stopové prvky ve výživě. Hygiena práce: směnný provoz, ochranné pracovní prostředky, osvětlení, hluk, vibrace. Choroby z povolání. Hygiena cestování. 8. Duševní hygiena. Osobnostní typy, definice stressu. Pozitivní emoce. Potřeba spánku. Základní biorytmy člověka. Relaxační techniky. Asertivita.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Oral Oral examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.