541-0313/01 – Environmentální informatika (EnvInf)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOM50 Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se současnými trendy zpracování zvláště environmetálních dat, pochopení odlišností obecných geo-dat od dat běžného života, a s nástroji nestandardních statistik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá daty z oblasti environmentálních věd, zvláště s ohledem na specifika oproti klasickým obecným datům. Data analyzuje a kategorizuje s ohledem na jejich pozdější zpracování a prezentaci v informačních, zvláště geografických systémech. Klade důraz na matematický a statistický aparát pro jejich předzpracování a použití v IS. Zaměřuje se rovněž na data získaná dálkovým průzkumem Země, na význam logických operací s nimi, a na srovnávací databáze. Předmět se rovněž zabývá nejběžnějšími formáty dat přijímaných informačními systémy, jejich generování jako výstupů geostatistickými postupy a metodami strukturální analýzy.

Povinná literatura:

Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2006-2008. Brookshear, J. G.: Informatika. Computer Press, Praha, 2013. Schejbal, C. - Homola, V. - Staněk, F.: Geoinformatika. ISBN 8096761188. PONT, Košice, 2004. Wróblewski, P.: Algoritmy: datové struktury a programovací techniky. ISBN 8025103439. Computer Press, Brno, 2004.

Doporučená literatura:

Jašek, R. - Lukáš, M.: Informatika ve veřejné správě. ISBN 8073181479. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2003. Schejbal, C.: Geologická informatika. ISBN 8070782234. VŠB, Ostrava, 1992. Staněk, F. - Staňková, J.: Vytváření a realizace algoritmů. ISBN 8070785063. VŠB, Ostrava, 1998. Merta, A. - Mertová, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN 8021200006. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vyřeší průběžně zadávané úlohy z probíraných témat.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Zdroje environmentálních dat a jejich formáty. Problematika sběru, standardizace a formalizace geovědních údajů. Způsoby prezentace dat: numerické, textové a semigrafické, a grafické. Environmentální data a způsoby jejich modelování v počítačovém prostředí. Vazby mezi geografickými a environmentálními daty. Analýza environmentálních dat s ohledem na jejich použití v informačních systémech. Základní geostatistické výpočty a vazba výsledků na environmentální data. Odhady trojrozměrných veličin s ohledem na prezentaci v informačních systémech. Problematika soustav souřadných mapových environmentálních děl. Další vybrané partie z informatiky pro aplikaci v praxi, inovované informace. Cvičení: Technické prostředky realizace informačních systémů. Klasifikace výpočetních systémů. Charakteristiky technického vybavení: procesor, periferie. Specielní koncová zařízení. Modelování datových informačních struktur v prostředí konkrétního databázového systému. Základní funkce databázových systémů. Definice databáze, naplnění a údržba v aktuálním stavu. Vazby mezi databázemi. Indexové tabulky. Vytváření virtuálních datových a informačních struktur. Použití virtuálních datových struktur, hledání v nich a výběr informací. Aplikace databází v informačních systémech. Import a export dat. Prověřování typu statistické distribuce. Základní statistický rozbor. Analýza závislostí veličin; korelační a regresní analýza. Analýza vektorových dat. Mnohorozměrná statistická analýza dat. Strukturální geostatistická analýza. Analýza anizotropie. Globální geostatistické odhady. Počítačové krigování. Prezentace výsledků analýz dat, zvláště s ohledem na grafické formáty výstupu a dostupnost v prostředí Internetu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní