541-0450/01 – Exkurze z předmětu Metody dekontaminace prostředí (EMDP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení teoretických znalostí dekontaminačních technologií exkurzí na vybrané lokality, kde probíhá monitorování environmentální zátěže a dekontaminační technologie. Návrh možného výběru technologie dekontaminace SWOT analýzou. Zhodnocení použitího technologického postupu (porovnat a doporučit).

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Cílem exkurze je ověření postupu terénních prací (monitorování znečištění) a postupu technologie při odstraňování staré ekologické zátěže. Před počátkem exkurze budou studenti seznámeni s typem znečištění lokality a její zátěží (plošnou a koncentrační úroveň polutantů), navrhnou technologii dekontaminace a tu ověří v terénu. Výsledkem bude zpráva o průběhu sanace včetně porovnání možností navržené technologie a dosažených výsledků reálně aplikované technologie.

Povinná literatura:

Kadeřábková B., Pieha M (2010): Brownfields. JAk vznikají a co s nimi. Nakladatelství H.C.Beck, 1-160. Raclavský K., Raclavská H., Matýsek D. (2010): Ochrana půd. Multimediální CD-ROM. http://ucebnice.remediace.cz/default.asp

Doporučená literatura:

Frankovská J., Slaninka I., Lordík J. et al. (2011): Atla sanačných metod environmentálných záťaží. Štátný geologický ústav Dionýsa Štura, Bratislava. (360 s.).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zajištění jednodenní exkurze na vybrané lokality s probíhající dekontaminací nebo monitorováním rozsahu staré ekologické zátěže. Součástí exkurze je teoretická příprava studentů - zpracování protokolu s návrhem systému monitorování a návrhem technologie dekontaminace. Výsledkem bude doplnění protokolu o reálný postup dekontaminace a monitoringu. Zhodnocení a vyjasnění příčin zjištěných rozdílů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku