541-0450/02 – Exkurze z předmětu Metody dekontaminace prostředí (EMDP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity1
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOS169 Ing. Šárka Bártová
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
ZAJ086 Ing. Ondřej Zajonc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení teoretických znalostí dekontaminačních technologií exkurzí na vybrané lokality, kde probíhá monitorování environmentální zátěže a dekontaminační technologie. Návrh možného výběru technologie dekontaminace SWOT analýzou. Zhodnocení použitího technologického postupu (porovnat a doporučit).

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Cílem exkurze je ověření postupu terénních prací (monitorování znečištění) a postupu technologie při odstraňování staré ekologické zátěže. Před počátkem exkurze budou studenti seznámeni s typem znečištění lokality a její zátěží (plošnou a koncentrační úroveň polutantů), navrhnou technologii dekontaminace a tu ověří v terénu. Výsledkem bude zpráva o průběhu sanace včetně porovnání možností navržené technologie a dosažených výsledků reálně aplikované technologie.

Povinná literatura:

Kadeřábková B., Pieha M (2010): Brownfields. JAk vznikají a co s nimi. Nakladatelství H.C.Beck, 1-160. Raclavský K., Raclavská H., Matýsek D. (2010): Ochrana půd. Multimediální CD-ROM. http://ucebnice.remediace.cz/default.asp

Doporučená literatura:

Frankovská J., Slaninka I., Lordík J. et al. (2011): Atla sanačných metod environmentálných záťaží. Štátný geologický ústav Dionýsa Štura, Bratislava. (360 s.).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování informací o exkurzi.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zajištění jednodenní exkurze na vybrané lokality s probíhající dekontaminací nebo monitorováním rozsahu staré ekologické zátěže. Součástí exkurze je teoretická příprava studentů - zpracování protokolu s návrhem systému monitorování a návrhem technologie dekontaminace. Výsledkem bude doplnění protokolu o reálný postup dekontaminace a monitoringu. Zhodnocení a vyjasnění příčin zjištěných rozdílů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku