541-0467/01 – Praktické cvičení z vrtání (PCV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5
kombinovaná Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studentům jsou v rámci praktického cvičení prezentovány některé vybrané druhy vrtných prací, při nichž si mohou ověřit, do jaké míry zvládli konkrétní učivo probírané v rámci přednášek, zda jsou schopni řešit jim zadané praktické úkoly v polních podmínkách a to jak při vrtání na vrtné soupravě, tak při stendovém výzkumu vrtných nástrojů v laboratořích. Studenti musí být schopni nalézt optimální postupy těchto prací a s pomocí vedoucího cvičení aplikovat své teoretické poznatky v praxi, volit optimální řešení zadaného problému. V neposlední řadě je cílem předmětu naučit studenty samostatně pracovat na konkrétních úkolech s využitím vrtné techniky, získaná naměřená data analyzovat a vyhodnocovat při sestavování geologického profilu (1. část cvičení) a stanovení optimálního režimu vrtání diamantových vrtných nástrojů (2. část cvičení).

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Předmět umožňuje studentům formou praktických měření v terénu získat odborné znalosti a zkušenosti v oblasti inženýrsko-geologických, případně hydrogeologických prací. Cvičení zahrnuje praktické vrtání hydraulickou pojízdnou vrtnou soupravou MVS 1 v polních podmínkách v areálu VŠB-TU Ostrava – vrtání zemin spirálovými tyčemi, odběr vzorků zemin, zpracování geologického profilu a petrografický popis odebraných vzorků. Následná část praktického cvičení je zaměřena na praktické provádění stendového výzkumu diamantových vrtných nástrojů a stanovení jejich optimálního režimu ve vztahu k rozpojitelnosti různých typů hornin. Poslední část cvičení je věnována zpracování naměřených údajů, jejich vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy.

Povinná literatura:

GABOLDE, G.; NGUYEN, J.-P.: Drilling Data Handbook. Editions TECHNIP, Paris, France, 2014. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání, Fond rozvoje vysokých škol, projekt č. 960/2011. (http://geologie.vsb.cz/TECHHLDOB/index.htm) ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3.

Doporučená literatura:

HRADIL Z.: Funkce pracovních suspenzí a ekonomika výplachového inženýrství při řízeném horizontálním vrtání, NODIG – zpravodaj CzSTT, 2000, roč. 6, č. 4, str. 10-12. KREPELKA F., ZÁHORANSKÝ G. a kol.: Tunely, Ediční středisko/AMS, F BERG, TU v Košiciach, vydanie 1., Košice 2006. ISBN 80-8073-591-3. ĎURICA, D.; SUK, M.: Vrty v geologické praxi. Moravské zemské muzeum, Brno 2011. ISBN 978-80-7028-381-3. LYONS, W.; CARTER, T.; LAPEYROUSE, N.: Formulas and Calculations for Drilling, Production and Workover. Elsevier, USA, 2012. ISBN: 978-1-85617-929-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Absolvování praktického cvičení dle pokynů vedoucího.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku