541-0467/04 – Praktické cvičení z vrtání (PCV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studentům jsou v rámci praktického cvičení prezentovány některé vybrané druhy vrtných prací, při nichž si mohou ověřit, do jaké míry zvládli konkrétní učivo probírané v rámci přednášek, zda jsou schopni řešit jim zadané praktické úkoly v polních podmínkách a to jak při vrtání na vrtné soupravě, tak při stendovém výzkumu vrtných nástrojů v laboratořích. Studenti musí být schopni nalézt optimální postupy těchto prací a s pomocí vedoucího cvičení aplikovat své teoretické poznatky v praxi, volit optimální řešení zadaného problému. V neposlední řadě je cílem předmětu naučit studenty samostatně pracovat na konkrétních úkolech s využitím vrtné techniky, získaná naměřená data analyzovat a vyhodnocovat při sestavování geologického profilu (1. část cvičení) a stanovení optimálního režimu vrtání diamantových vrtných nástrojů (2. část cvičení).

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Předmět umožňuje studentům formou praktických měření v terénu získat odborné znalosti a zkušenosti v oblasti inženýrsko-geologických, případně hydrogeologických prací. Cvičení zahrnuje praktické vrtání hydraulickou pojízdnou vrtnou soupravou MVS 1 v polních podmínkách v areálu VŠB-TU Ostrava – vrtání zemin spirálovými tyčemi, odběr vzorků zemin, zpracování geologického profilu a petrografický popis odebraných vzorků. Následná část praktického cvičení je zaměřena na praktické provádění stendového výzkumu diamantových vrtných nástrojů a stanovení jejich optimálního režimu ve vztahu k rozpojitelnosti různých typů hornin. Poslední část cvičení je věnována zpracování naměřených údajů, jejich vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy.

Povinná literatura:

GABOLDE, G.; NGUYEN, J.-P.: Drilling Data Handbook. Editions TECHNIP, Paris, France, 2014. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání, Fond rozvoje vysokých škol, projekt č. 960/2011. (http://geologie.vsb.cz/TECHHLDOB/index.htm) ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3.

Doporučená literatura:

HRADIL Z.: Funkce pracovních suspenzí a ekonomika výplachového inženýrství při řízeném horizontálním vrtání, NODIG – zpravodaj CzSTT, 2000, roč. 6, č. 4, str. 10-12. KREPELKA F., ZÁHORANSKÝ G. a kol.: Tunely, Ediční středisko/AMS, F BERG, TU v Košiciach, vydanie 1., Košice 2006. ISBN 80-8073-591-3. ĎURICA, D.; SUK, M.: Vrty v geologické praxi. Moravské zemské muzeum, Brno 2011. ISBN 978-80-7028-381-3. LYONS, W.; CARTER, T.; LAPEYROUSE, N.: Formulas and Calculations for Drilling, Production and Workover. Elsevier, USA, 2012. ISBN: 978-1-85617-929-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Absolvování praktického cvičení dle pokynů vedoucího.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.