541-0472/05 – Regionální hydrogeologie (RHG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
STE64 Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Význam strukturně-tektonické stavby pro formování hydrogeologických poměrů v ČR, hydrogeologické charakteristiky jednotlivých oblastí, hydrogeologická rajonizace a hydrologické regiony, geneze a rozšíření minerálních a termálních vod v ČR.

Povinná literatura:

Krásný, J.:Podzemní vody České republiky. Česká geologická služba, Praha, 2012.

Doporučená literatura:

Šilar J.: Všeobecná hydrogeologie. Skriptum UK Praha, St.ped.nakl. Praha,1983 Šuba J. a kol.: Hydrogeologická rajonizácia Slovenska. SHMÚ, Bratislava, 1984. Kessl J. a kol.: Hydrogeologické rajóny ČSR. Svazek 1 a 2. VÚV a ČHMÚ Praha,1986 Böhm V.: Regionálna hydrogeológia ČSSR II. (Západné Karpaty). Skriptum Př.f.UK Bratislava, 1983. Kříž H. : Hydrologie podzemních vod. Academia Praha. 1983 Hynie O. : Hydrogeologie ČSSR I - Prosté vody Nakl. ČSAV Praha, 1961 Hynie O. : Hydrogeologie ČSSR II - Minerální vody. Nakl. ČSAV Praha, 1961 Homola V., Klír S.: Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin Academia Praha, 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, cvičení, konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V rámci předmětu se studuje význam strukturně-tektonické stavby pro formování hydrogeologických poměrů v ČR, hydrogeologické charakteristiky jednotlivých oblastí, hydrogeologická rajonizace a hydrologické regiony, geneze a rozšíření minerálních a termálních vod v ČR. Detailní osnova dle přednášek. Přednášky: - Zdroje a zásoby podzemních vod a jejich vodohospodářské užívání (doplňování zásob - zdroje). Klasifikace zásob. - Hydrogeologická rajonizace a hydrologické regiony (význam rajonů a regionů, jejich vývoj). - Hydrogeologická charakteristika hlavních typu hornin (magmatické horniny, hlubinné, žilné, výlevné; metamorfované horniny, sedimenty, karbonáty, evaportiy, liptobiolity, mladé nezpevněné a nesoudržné horniny). - Hydrogeologické struktury a jejich režim (puklinové systémy v krystaliniku, v magmatitech, zvrásněných sedimentárních komplexech, subhorizontálně uložených sedimentech, krasových oblastech, nezpevněných sedimentech). - Hydrogeologie vybraných oblastí ČR - hydrogeologické rajóny v oblastech v povodí Labe. - Hydrogeologie vybraných oblastí ČR - hydrogeologické rajóny v oblastech v povodí Moravy. - Hydrogeologie vybraných oblastí ČR - hydrogeologické rajóny v oblastech v povodí Ohře. Hydrogeologie vybraných oblastí ČR - hydrogeologické rajóny v oblastech v povodí Dunaje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.