541-0473/06 – Hydrogeochemie a vzorkování vod (HVV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hydrogeochemie a vzorkování vod je předmět, který poskytuje informace o základních vlastnostech vodných systémů, chemickém složení vod s ohledem na genezi, formu výskytu a vlastnosti jednotlivých složek. Posluchači se dále seznámí s výskytem, vlastnostmi a chováním polutantů ve vodách včetně základních metod jejich analytického stanovení.

Povinná literatura:

FETTER, C.W. Applied hydrogeology. 4th Edition. Prentice - Hall, Inc, 2001, 598 s. ISBN 0-13-088239-9. BRASSINGTON, R. Field Hydrogeology. London: Geological Society of London, 2007, 264 s. ISBN 978-0-470-01828-6. DOMENICO, P.A., SHWARTZ, F.W. Physical and Chemical Hydrogeology, 2nd edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997, 528 s. ISBN 978-0471597629 PITTER, P. Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-340-1.

Doporučená literatura:

ANDERSON, M.G., MCDONNELL, J.J. Encyclopedia of Hydrological Sciences. 5 vols. Chichester, UK: John Wiley, 2005, 3456 s. ISBN 978-0-471-49103-3. FLAKOVÁ, R., ŽENIŠOVÁ, Z., SEMAN, M. Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2010. 166 s. ISBN 978-80-969342-8-7. GUPTA, R.S. Hydrology and Hydraulic Systems. 3rd edition. Long Grove, IL: Waveland, 2008, 896 s. ISBN 978-1-577-66455-0. PENNINGTON, K.L., CECH, T.V. Introduction to Water Resources and Environmental Issues. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010, 468 s. ISBN 978-0-521-86988-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace, praktická cvičení s hydrogeochemickými programy, řešení reálných příkladů. Předmět je ukončen zápočtem ze cvičení a písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tvorba chemického složení přírodních vod. 2. Voda jako rozpouštědlo pro komplex minerálů zemské kůry. 3. Chemické procesy a vzájemné interakce s horninou, půdou, organismy a atmosférou. 4. Stav v roztoku a jejich stabilita, stejně tak procesy sorpce, výměny a oxidačně-redukční reakce. 5. Obecné otázky cyklu látek a migrace prvků v hydrosféře. 6. Chemické složení přírodních vod. 7. Hydrochemický cyklus některých forem přírodních vod a jejich závislosti na geografických podmínkách okolního prostředí. 8. Chemie řek a jezer. 9. Chemie moře. 10. Chemie podzemních vod a atmosférických vod. 11. Principy odběrů a vzorkování vod v terénu a analytických metodách používaných v hydrogeochemii. 12. Spektroskopické metody. 13. Chromatografické metody. 14. Polarografické a další fyzikálně - chemické metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532HGF009) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532HGF009) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku