541-0475/03 – Geofyzikální metody v HG a IG (SMHGIG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat vybrané komplexy geofyzikálních metod v hydrogeologii a inženýrské geologii

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se specifickými rysy geofyzikálních metod aplikovaných pro řešení problematiky v inženýrské geologii a hydrogeologii. Uvádí způsoby zpracování dat omezující vliv objektů nezajímavých z hlediska cíle průzkumu, korelační metody mezi křivkami dat z jednotlivých metod. Zabývá se posouzením fyzikálního stavu horninového masívu, napěťově-deformačního stavu a jeho změn, využitím geofyzikálních metod pro sestavování inženýrskogeologických map, průzkum stability svahů a tras liniových staveb, pro průzkum základových půd pro plošnou zástavbu, hydrotechnické i podzemní stavby. Zabývá se rovněž hydrogeologickými strukturami a jejich fyzikálními modely, stanovením některých hydrogeologických parametrů geologických těles a zvodní, karotážními metodami v hydrogeologických vrtech.

Povinná literatura:

Mareš, S. a kol. (1983): Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. SNTL, Praha,198 s.

Doporučená literatura:

Mareš a kol. (1990): Úvod do užité geofyziky. Praha SNTL/ALFA

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Specifické rysy využití geofyzikálních metod v hydrogeologii a inženýrské geologii. Problematika zpracování dat - omezení vlivu poruch, korelace geofyzikálních profilových křivek. 2. Problematika geofyzikálního průzkumu pro inženýrskogeologické účely. Určení fyzikálního stavu horninových masívů. 3. Posouzení napěťově-přetvárného stavu horninových masívů a jeho změn z výsledků geofyzikálních měření. 4. Metodika, technika a organizace geofyzikálních prací pro řešení inženýrskogeologických problémů. Využití geofyzikálních metod pro sestavování inženýrskogeologických map. 5. Geofyzikální průzkum stability svahů a tras liniových staveb. 6. Geofyzikální průzkum pro plošnou zástavbu. 7. Geofyzikální metody využitelné pro hydrotechnické stavby. 8. Geofyzikální průzkum pro podzemní stavby. 9. Geofyzikální metody pro posouzení vlivu geologických činitelů na životní prostředí. 10. Problematika geofyzikálního průzkumu pro hydrogeologické účely. Fyzikální modely hydrogeologických struktur. 11. Stanovení některých hydrogeologických parametrů geologických těles a zvodní z výsledků geofyzikálních metod. 12. Metodika, technika a organizace geofyzikálních prací při řešení hydrogeologických úkolů. Regionální a detailní průzkum. 13. Geofyzikální metody v rámci účelových hydrogeologických průzkumů. 14. Karotáž hydrogeologických vrtů. Použití metod je rovněž dokumentováno výsledky konkrétních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.