541-0476/01 – Metody HG a IG průzkumu (MHGIGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB0247 Ing. Jan Kubáč, Ph.D.
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
MER0069 Ing. Lenka Mertová
NEU0063 Ing. David Neuman
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu dílčích oborů a speciálních úloh v inženýrské geologii a hydrogeologii tak, aby studenti byli schopni po absolvování předmětu v praxi samostatně navrhnout, realizovat a vyhodnotit příslušné geologické práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Metody a metodika IG a HG průzkumných prací, účelové komplexy jednotlivých průzkumných metod (terénní, laboratorní). Zdroje archivních dat a možnosti aktuálních IS. Systémový a účelový průzkum, druhy, etapy, cíle a výsledky průzkumu, jejich prezentace, skladby závěrečných zpráv. Průzkumné práce pro: plošně zakládané stavby v I. geotechnické kategorii, plošně zakládané stavby ve vyšších geotechnických kategoriích, hlubinné zakládání, liniové dopravní stavby, svahové deformace, inženýrské sítě, hydrotechnické stavby, stavby zvláštního určení, hřbitovy, územní plánování, zařízení pro utrácení vod vsakem do horninového prostředí, budování povrchových a podzemních skládek odpadů, průzkum a sanace znečištění podzemních vod, malé individuální vodní zdroje, vodní zdroje hromadného zásobování, termy a kyselky. Legislativní rámce průzkumných prací, vyřizování střetů zájmů, přehled právních předpisů, norem a TP pro jednotlivé průzkumné směry.

Povinná literatura:

KOŘÍNEK, R., ALDORF, J.: Geotechnický monitoring. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1994. MÜLLEROVÁ, J. et al.: Informace získané z průzkumných vrtů a jejich zpracování. Skripta PGS VŠB, Ostrava, 1992. ŠRÁČEK, O., MLS, J., DATEL, J.: Kontaminační hydrogeologie. Skriptum UK Praha, Př.F. Praha, 2000. GONZALES de VALLEJO, L., I.: FERRER, M.: Geological Engineering. CRC Press/Balkema, Netherland, 2011. ISBN 978-0-415-41352-7

Doporučená literatura:

HULLA, J., TURČEK, P., BALIAK, F., KLEPSATEL, F.: Predpoklady a skutečnosť v geotechnickom inženierstve. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2002. ROZSYPAL, A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2001. TYLČER, J.: Metody a metodika průzkumu v hydrogeologii. Učební texty PG studia VŠB, 1990. WEST, T. R.: Geology applied to engineering. Prentice Hall, Inc., USA. 1995. ISBN 0-02-425881-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálních programů. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání všech správně vypracovaných zadání cvičení s aktivní účastí. Podmínkou konání zkoušky je splněný zápočet. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účelové komplexy jednotlivých průzkumných metod (terénní, laboratorní). 2. Zdroje archivních dat a možnosti aktuálních IS. 3. Druhy, etapy, cíle a výsledky průzkumů, jejich prezentace, skladby závěrečných zpráv. 4. Průzkumné práce pro: plošně zakládané stavby v I. geotechnické kategorii 5. Plošně zakládané stavby ve vyšších geotechnických kategoriích. Hlubinné zakládání. Liniové dopravní stavby 6. Svahové deformace. Inženýrské sítě 7. Hydrotechnické stavby 8. Speciální stavby a stavby zvláštního určení. Hřbitovy 9. Průzkumy a činnosti pro územní plánování 10. Zařízení pro utrácení vod vsakem do horninového prostředí 11. Budování povrchových a podzemních skládek odpadů 12. Průzkum a sanace znečištění podzemních vod a horninového prostředí 13. Malé, individuální vodní zdroje. Vodní zdroje hromadného zásobování. Termy a kyselky 14. Legislativní rámce průzkumných prací, vyřizování střetů zájmů, přehled právních předpisů, norem a TP pro jednotlivé průzkumné směry.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2009/2010 zimní