541-0487/01 – Speciální geotechnické vrtné práce (SGVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Josef Mazáč, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
MAZ10 doc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek (maximálně 14. bodů v každé formě výuky) Přednáška: 1. Vrtné práce jako důležitý článek při přípravě projektování a realizaci povrchových a podzemních stavebních děl – úvodní přednáška, základní pojmy, úvod do problematiky. 2. Rozdělení vrtných prací podle jejich účelu - geologicko-průzkumné vrty pro geotechnické účely - provozně-technické vrty pro geotechnické účely 3. Geotechnický průzkum – vrty pro získání informací o provrtávaných zeminách a skalních horninách – metody průzkumu, základní charakteristika, soubor získaných informací a metody jejich vyhodnocení (polní zkoušky, laboratorní zkoušky, zkoušky „in situ“); způsobu odběru zemin a hornin, vyhodnocení vrtného jádra. 4. Speciální geotechnické vrtné práce prováděné při zakládání staveb – způsoby provádění geotechnických vrtných prací – technika, technologie hloubení speciálních, geotechnických vrtů – základní charakteristiky, vrtné nástroje a vrtné nářadí pro hloubení speciálních geotechnických vrtů. 5. Piloty – funkce, rozdělení – hloubení pilot rotačním způsobem, náběrným vrtáním, beraněním a vibračním způsobem (předrážené piloty). Piloty vrtané spirálovým vrtákem a betonované středem vrtného nářadí. 6. Mikropiloty – funkce, rozdělení – technika pro provádění mikropilot, technologické postupy. 7. Kotvení a kotvy – technika a technologie provádění kotevních vrtů. 8. Podzemní stěny – technika používaná pro provádění podzemních stěn – hydraulické agragáty. 9. Hloubení vrtů pro injektážní práce. 10. Speciální geotechnické vrty prováděné v podzemí, technika a technologie pro vrtání geotechnických vrtů v podzemí (vrty odlehčovací, injektážní , vrty pro otřasné trhací práce, zavlažovací, odvodňovací atd.). 11. Hloubení vrtů pro odvodňování stavebních jam – technika a technologie. 12. Bezvýkopové technologie – metody propichování, protláčení a vrtání, používané při stavební činnosti. Neřízené a řízené mikrotunelování (metoda Flowmole apod.). Cvičení: V průběhu semestru prochází studenti několika formami: a) výpočtová cvičení – zpracování projektu vrtu pro geotechnické účely (projekty budou zpracovány pro různé typy geotechnických vrtů) - zpracování prognózního geologického profilu, - stanovení konstrukčního provedení vrtu na základě posouzení geologických a geotechnických poměrů zájmové oblasti, - návrh vrtných nástrojů a technologie vrtání, - návrh sestavy vrtných kolon, - dimenzování pažnicových a vrtných kolon pro hloubení geotechnických vrtů, - návrh hydrauliky proplachu vrtu, návrh proplachového zařízení (v případě vrtání s výplachem), - návrh cementačních prací ve vrtu (v případě nutnosti těsnění vrtu), - návrh speciálních technických prací prováděných pro určitý geotechnický účel – vystrojení vrtů požadovanými technickými prostředky, technologické postupy při realizaci speciálních technických prací ve vrtu atd., - ekonomické zhodnocení projektovaných prací, b) laboratorní a poloprovozní cvičení - zpracování některých základních fyzikálně-mechanických vlastností hornin s využitím vrtného jádra, získaného při praktickém vrtání na vrtném stendu (ul. Dr. Malého), c) exkurzní cvičení. - návštěva některého z provozních pracovišť, na kterém jsou prováděny speciální geotechnické vrtné práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku