541-0490/04 – Speciální vrtné práce (SVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s postupy vrtných operací speciálních vrtných prací. Studenti jsou seznámeni se specifickými vrtnými operacemi v různých podmínkách, jako jsou vrtné práce v podzemních prostorách, hloubení vrtů pro geotermální energii (vysoko i nízko potenciální energii), odvrtání a vystrojení sond pro uskladňování tekutých nebo plynných odpadů ve vhodném geologickém prostředí, vrty určené pro těžbu některých energetických surovin nebo specifické vrty ve stavebnictví, geotechnice a ve studnařství. Na základě získaných teoretických znalostí musí studenti tohoto předmětu dokázat vysvětlit principy realizace těchto speciálních vrtných prací a na praktických příkladech ilustrovat sféry jejich použití. Tyto znalosti musí umět aplikovat při praktických a výpočtových cvičeních, hledat optimální postupy řešení zadaných úkolů s využitím kategorizace a analýzy dostupných informací o dané problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Tento předmět podává základní přehled informací o speciálních vrtných operacích v nejrůznějších odvětvích od stavebnictví, přes energetiku a těžbu až po uskladňování tekutých či plynných odpadů ve vhodných geologických prostředích. Budou vysvětleny jednotlivé postupy vrtných operací pro dané specifické podmínky. Studenti budou rovněž upozorněni na různé moderní postupy v oblasti hloubení zejména hlubokých a velmi hlubokých vrtů jako je multilaterální, usměrněné či horizontální vrtání, dále využití technologie vinutých stupaček (Coil Tubing) nebo používání zařízení pro stanovování vrtných parametrů v reálném čase (MWD a LWD systémy) v kombinaci s ponornými motory. Součástí předmětu je i charakteristika některých technických a technologických prvků moderních vrtných souprav a jejich speciálních zařízení jako je přesun soupravy na pracovišti (skiding), zařízení pro podávání a zapouštění vrtných tyčí a pažnic do vrtu aj. Součástí předmětu je i exkurze do společnosti vyrábějící moderní těžké vrtné soupravy.

Povinná literatura:

ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-1-0. ROBELLO, S. G.: Downhole Drilling Tools – Theory and Practice for Engineers and Students. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 2007. ISBN 978-1-933762-13-5. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání – multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011.

Doporučená literatura:

LYONS, W. C.: Air and Drilling Manual – Applications for Oil and Gas Recovery Wells and Geothermal Fluids Recovery Wells. Gulf Publishing, Houston, Texas, 2009. ISBN 978-0-12-370895-3. WILLOUGHBY, D. A.: Horizontal Directional Drilling – Utility and Pipeline Applications. The McGraw-Hill Companies, USA, 2005. ISBN 0-07-145473-x. PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N. A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2009. ISBN 978-80-89284-28-3. PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2006. ISBN 80-8073-625-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je písemná s ústním zkoušením.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vrtné práce prováděné v podzemích prostorech. 2. Hloubení a vystrojení vrtů pro geotermální energii. 3. Speciální vrtné práce ve stavebnictví 4. Speciální vrtné práce v geotechnice. 5. Speciální vrtné práce ve studnařství. 6. Odvrtání a vystrojení sond pro uskladňování tekutých a plynných odpadů do vhodných geologických struktur (např. sekvestrace CO2). 7. Vrty určené pro těžbu některých energetických surovin. 8. Vrty určené pro těžbu některých energetických surovin. 9. Směrové vrtání hlubokých vrtů. 10. Vybrané technické a technologické prvky moderních vrtných souprav. 11. Vybrané technické a technologické prvky moderních vrtných souprav. 12. Technologie Top Drive, charakteristika. 13. Technologie Top Drive, výhody. 14. Technologie Top Drive, uplatnění.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku