541-0490/07 – Speciální vrtné práce (SVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s postupy vrtných operací speciálních vrtných prací. Studenti jsou seznámeni se specifickými vrtnými operacemi v různých podmínkách, jako jsou vrtné práce v podzemních prostorách, hloubení vrtů pro geotermální energii (vysoko i nízko potenciální energii), odvrtání a vystrojení sond pro uskladňování tekutých nebo plynných odpadů ve vhodném geologickém prostředí, vrty určené pro těžbu některých energetických surovin nebo specifické vrty ve stavebnictví, geotechnice a ve studnařství. Na základě získaných teoretických znalostí musí studenti tohoto předmětu dokázat vysvětlit principy realizace těchto speciálních vrtných prací a na praktických příkladech ilustrovat sféry jejich použití. Tyto znalosti musí umět aplikovat při praktických a výpočtových cvičeních, hledat optimální postupy řešení zadaných úkolů s využitím kategorizace a analýzy dostupných informací o dané problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Tento předmět podává základní přehled informací o speciálních vrtných operacích v nejrůznějších odvětvích od stavebnictví, přes energetiku a těžbu až po uskladňování tekutých či plynných odpadů ve vhodných geologických prostředích. Budou vysvětleny jednotlivé postupy vrtných operací pro dané specifické podmínky. Studenti budou rovněž upozorněni na různé moderní postupy v oblasti hloubení zejména hlubokých a velmi hlubokých vrtů jako je multilaterální, usměrněné či horizontální vrtání, dále využití technologie vinutých stupaček (Coil Tubing) nebo používání zařízení pro stanovování vrtných parametrů v reálném čase (MWD a LWD systémy) v kombinaci s ponornými motory. Součástí předmětu je i charakteristika některých technických a technologických prvků moderních vrtných souprav a jejich speciálních zařízení jako je přesun soupravy na pracovišti (skiding), zařízení pro podávání a zapouštění vrtných tyčí a pažnic do vrtu aj. Součástí předmětu je i exkurze do společnosti vyrábějící moderní těžké vrtné soupravy.

Povinná literatura:

ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-1-0. ROBELLO, S. G.: Downhole Drilling Tools – Theory and Practice for Engineers and Students. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 2007. ISBN 978-1-933762-13-5. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání – multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011.

Doporučená literatura:

LYONS, W. C.: Air and Drilling Manual – Applications for Oil and Gas Recovery Wells and Geothermal Fluids Recovery Wells. Gulf Publishing, Houston, Texas, 2009. ISBN 978-0-12-370895-3. WILLOUGHBY, D. A.: Horizontal Directional Drilling – Utility and Pipeline Applications. The McGraw-Hill Companies, USA, 2005. ISBN 0-07-145473-x. PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N. A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2009. ISBN 978-80-89284-28-3. PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2006. ISBN 80-8073-625-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná příprava a následná diskuse na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách i cvičeních, diskuse na zvolené téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vrtné práce prováděné v podzemích prostorech. 2. Hloubení a vystrojení vrtů pro geotermální energii. 3. Speciální vrtné práce ve stavebnictví 4. Speciální vrtné práce v geotechnice. 5. Speciální vrtné práce ve studnařství. 6. Odvrtání a vystrojení sond pro uskladňování tekutých a plynných odpadů do vhodných geologických struktur (např. sekvestrace CO2). 7. Vrty určené pro těžbu některých energetických surovin. 8. Vrty určené pro těžbu některých energetických surovin. 9. Směrové vrtání hlubokých vrtů. 10. Vybrané technické a technologické prvky moderních vrtných souprav. 11. Vybrané technické a technologické prvky moderních vrtných souprav. 12. Technologie Top Drive - charakteristika. 13. Technologie Top Drive - výhody a uplatnění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Zkouška je složena z písemné, přípravné části a následné diskuse na zadaná témata. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní