541-0491/03 – Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech (KVSPV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat vybrané komplexy karotážních metod v inženýrské geologii, hydrogeologii, inženýrské geologii a hornictví včetně ložiska ropy a plynu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s principy základních karotážních metod, karotážními komplexy pro jednotlivé účely, včetně speciálních metodik měření i metod, zpracování i interpretace dat. Charakterizuje získaná data a jejich vztah k fyzikálním a fyzikálně-mechanickým vlastnostem hornin.

Povinná literatura:

MAREŠ, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1979, 590 s. MAREŠ, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. POSPÍŠIL, L.: Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.: Applied Geophysisc Second Edition, Published 2001 by The Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom.

Doporučená literatura:

MÜLLER, K.: Karotáž průzkumných a těžebních vrtů. Skripta, VŠB, Ostrava, 1984. KOŘALKA, S., MAREŠ, S., CHUMLEN L.: Karotáž průzkumných a těžebních vrtů. PřF UK Praha, 1988. MAREŠ, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. MILSOM, J.: Field Geophysics, Published by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení karotážních metod, vliv vrtu na výsledky měření. 2. Metody elektrické karotáže. 3. Radionuklidové metody karotáže. 4. Akustické metody karotáže. 5. Magnetické metody karotáže . 6. Metody pro stanovení fyzikálních vlastností kapalin ve vrtu. 7. Optické metody karotáže. 8. Metody pro zjišťování technického stavu vrtu. 9. Mechanická karotáž. 10. Geochemická karotáž. 11. Střelené práce ve vrtech, odběry vrtných jader a vod. 12. Problematika karotáže a karotážní komplexy pro různé účely. 13. Specifika karotážního měření, zpracování i interpretace pro různé účely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku