541-0491/04 – Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech (KVSPV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat vybrané komplexy karotážních metod v inženýrské geologii, hydrogeologii, inženýrské geologii a hornictví včetně ložiska ropy a plynu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s principy základních karotážních metod, karotážními komplexy pro jednotlivé účely, včetně speciálních metodik měření i metod, zpracování i interpretace dat. Charakterizuje získaná data a jejich vztah k fyzikálním a fyzikálně-mechanickým vlastnostem hornin.

Povinná literatura:

MAREŠ, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1979, 590 s. MAREŠ, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. POSPÍŠIL, L.: Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007, 218s. TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.: Applied Geophysisc Second Edition, Published 2001 by The Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom.

Doporučená literatura:

MÜLLER, K.: Karotáž průzkumných a těžebních vrtů. Skripta, VŠB, Ostrava, 1984. KOŘALKA, S., MAREŠ, S., CHUMLEN L.: Karotáž průzkumných a těžebních vrtů. PřF UK Praha, 1988. MAREŠ, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 1990, 672s. MILSOM, J.: Field Geophysics, Published by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení karotážních metod. 2. Vliv vrtu na výsledky měření. 3. Metody elektrické karotáže. 4. Radionuklidové metody karotáže. 5. Akustické metody karotáže. 6. Magnetické metody karotáže . 7. Metody pro stanovení fyzikálních vlastností kapalin ve vrtu. 8. Optické metody karotáže. 9. Metody pro zjišťování technického stavu vrtu. 10. Mechanická karotáž. 11. Geochemická karotáž. 12. Střelené práce ve vrtech, odběry vrtných jader a vod. 13. Problematika karotáže a karotážní komplexy pro různé účely. 14. Specifika karotážního měření, zpracování i interpretace pro různé účely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, 65% účast na cvičení, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.