541-0492/03 – Vyhledávání a interpretace geologických struktur (VIGS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat komplex geofyzikálních metod v geologické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s metodikou geofyzikálního průzkumu, základními rysy projektu geofyzikálního průzkumu, způsoby zpracování dat, vymezení anomálií, jejich kvalitativní i kvantitativní interpretací. Definuje nejednoznačnost interpretace i způsoby jejího omezení. Na konkrétních výsledcích uvádí příklady využití geofyzikálních metod při interpretaci geologických struktur

Povinná literatura:

Gruntorád, J. a kol. (1985): Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha,190 s. Pospíšil, L.,: 2007, Geofyzika a geodynamika,Fast, VUT Brno

Doporučená literatura:

Mareš, S. a kol.(1979): Úvod do užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 590 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Geologické struktury a jejich geofyzikální obraz 2.Geologické struktury v tíhovém poli 3.Geologické struktury v magnetickém poli 4.Geologické struktury v geoelektrickém poli 5.Geologické struktury a seismický průzkum 6.Interpretace primárních geologických struktur 7.Interpretace sekundárních geologických struktur 8.Projevy zlomů a zlomových pásem ve fyzikálních polích -Tíhové pole -Magnetické pole -Geoelektrické pole -Refrakční seismika -Reflexní seismika

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku