541-0497/01 – Hydrogeologie II (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na Hydrogeologii I a rozvíjí následující témata: • Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly (základní typy a jejich charakteristiky). • Zásady konstrukce a lokalizace odběrových a pozorovací hydrogeologických vrtů. • Metody získávání hydraulických parametrů - laboratorní zkoušky, empirické vzorce, hydrodynamické zkoušky. Okrajové podmínky. • Zásoby podzemních vod - druhy a jejich stanovení (přírodní zdroje, indukované zdroje, využitelné množství). Klasifikace zásob a zdrojů podzemních vod. Prameny – jejich využití, klasifikace (měření vydatnost, klasifikace pramenů, metody zpracování dat). • Hydrogeologická rajonizace a hydrologické regiony (význam rajónů a regionů, jejich vývoj). • Hydrogeologické práce. (projektová příprava - zadání a projekt, provádění prací, vyhodnocování prací, hydrogeologické mapy, řezy a ostatní dokumentace). • Základní legislativa v hydrogeologii, ochraně podzemních a povrchových vod. Základní legislativní zásady vedení HG průzkumu. Odborná způsobilost provádění HG průzkumu. • Základní zásady hydrogeologického průzkumu prostých podzemních vod. (úkoly a cíle průzkumu, obsahy jednotlivých etap průzkumu, účelový průzkum, malé - střední a velké akce). • Základní zásady hydrogeologického průzkumu při těžbě ložisek nerostných surovin. (úkoly a cíle průzkumu, obsahy průzkumu pro různé typy ložisek, dokumentace průzkumu). • Minerální a termální vody (druhy, tvorba, zřídelní struktury, režim zřídel, jímání těchto vod). Ochrana minerálních a termálních vod, problematika jejich likvidace. Základní zásady hydrogeologického průzkumu minerálních a termálních vod (obsah jednotlivých etap, provozní sledování, problematika těžby).

Povinná literatura:

Krásný J. et al. (2012): Podzemní vody České republiky. Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Vydavatelství ČGS Praha. Šráček O. , Kuchovský T (2003): Základy hydrogeologie, Skripta MU Brno HOMOLA, V., GRMELA, A. (1991): Geologie kapalin a plynů. - 2. část. Hydrogeologie. - 2. díl Skripta VŠB Ostrava

Doporučená literatura:

MUCHA, I., ŠESTAKOV, V.M. (1987): Hydraulika podzemných vód. SNTL/Alfa MELIORIS, L.,MUCHA. I.,POSPÍŠIL, P. (1986/88): Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce ze zadaných okruhů, protokoly ze cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly (základní typy a jejich charakteristiky). 2. Zásady konstrukce a lokalizace odběrových a pozorovací hydrogeologických vrtů. 3. Metody získávání hydraulických parametrů - laboratorní zkoušky, empirické vzorce, hydrodynamické zkoušky. Okrajové podmínky. 4. Čerpací zkoušky v podmínkách ustáleného proudění (volná a napjatá hladina). Čerpací zkoušky v podmínkách neustáleného proudění (Theis, Jacob). Stoupací zkoušky a jejich význam. 5. Zásoby podzemních vod - druhy a jejich stanovení (přírodní zdroje, indukované zdroje, využitelné množství). Klasifikace zásob a zdrojů podzemních vod. Prameny – jejich využití, klasifikace (měření vydatnost, klasifikace pramenů, metody zpracování dat). 6. Hydrogeologická rajonizace a hydrologické regiony (význam rajónů a regionů, jejich vývoj). 7. Hydrogeologické práce. (projektová příprava - zadání a projekt, provádění prací, vyhodnocování prací, hydrogeologické mapy, řezy a ostatní dokumentace). 8. Základní legislativa v hydrogeologii, ochraně podzemních a povrchových vod. Základní legislativní zásady vedení HG průzkumu. Odborná způsobilost provádění HG průzkumu. 9. Základní zásady hydrogeologického průzkumu prostých podzemních vod. (úkoly a cíle průzkumu, obsahy jednotlivých etap průzkumu, účelový průzkum, malé - střední a velké akce). 10. Základní zásady hydrogeologického průzkumu při těžbě ložisek nerostných surovin. (úkoly a cíle průzkumu, obsahy průzkumu pro různé typy ložisek, dokumentace průzkumu). 11. Minerální a termální vody (druhy, tvorba, zřídelní struktury, režim zřídel, jímání těchto vod). Ochrana minerálních a termálních vod, problematika jejich likvidace. Základní zásady hydrogeologického průzkumu minerálních a termálních vod (obsah jednotlivých etap, provozní sledování, problematika těžby). 12. Hydrogeologické práce pro účely zřizování skládek odpadů (základní požadavky průzkumu, monitorovací síť, klasifikace prostředí). 13. Hydrogeologie pro stavební účely (ochrana staveb před podzemními vodami, povrchové a hlubinné odvodňování). Vliv staveb na změny režimu podzemních vod (vzdouvání, drenáž, infiltrace). 14. Ochrana podzemních vod před znečištěním. (příčiny a druhy kontaminace podzemních vod, metody ochrany, způsoby sanace znečištění, pásma hygienické ochrany) 15. Organismy a organické látky v podzemních vodách. (biologické a bakteriologické oživení - druhy a zdroje, ukazatelé oživení podzemních vod, činnost bakterií ve vodách a jejich produkty) Plyny v podzemích vodách (fyzikální vlastnosti plynů, komresibilitní koeficient, tlaky nasycení a evaze, geneze plynů v podzemních vodách, chemické složení) 16. Odvodňování dolů a lomů. (přítok vody do důlních děl, odvodňování hlubinných dolů, odvodňování při povrchovém dobývání, odvodňování stavebních jam).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku