541-0498/03 – Speciální inženýrská geologie (SIG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu speciální inženýrská geologie je zejména pochopení hlavních principů, zásad a metodik inženýrskogeologického průzkumu pro různé druhy inženýrských objektů, jako jsou dopravní, vodní, podzemní stavby apod. Předmět umožňuje získat dovednosti metodik inženýrskogeologických průzkumů a jejich zhodnocení pro různé druhy staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metodologie a legislativa projektování IG průzkumu. Komplexy metod a metodické postupy. Hodnocení IG poměrů pro územní plánování, pozemní a podzemní stavby, rekonstrukce a sanační opatření. Prognózy interakce mezi horninovým prostředím a základovou konstrukcí. Příčiny poruch na stavbách. Úkoly IG v ochraně životního prostředí-skládky odpadů, ochranné hráze, poddolovaná území.

Povinná literatura:

PAŠEK, J., MATULA, M. et al. (1995): Inženýrská geologie. díl II., Česká matice technická, Praha WYLLIE, D. C. (1992): Foundations on rock. Spon, London. BELL, F. G. et al.(1992): Engineering in Rock Masses. Butterworth, Oxford. MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J., IDES, D. (2003): Svahové deformace - výukové multimediální texty, Fond rozvoje vysokých škol, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, http://geologie.vsb.cz/svadef/.

Doporučená literatura:

BLYTH. F. G. H. (1984): A Geology for Engineers. Arnold, London. HULLA, J., TURČEK, P.(1998): Zakladanie stavieb. Jaga group, Bratislava. GIANI, P. G.(1992): Rock Slope Stability Analyssis. Balkema, Rotterdam. MATULA, M. (1995): Geológia v územnom plánovaní a výstavbe. Príroda, Bratislava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálních programů. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání všech správně vypracovaných zadání cvičení s aktivní účastí. Podmínkou konání zkoušky je splněný zápočet. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Územní plánování, projektová dokumentace, legislativa pro provádění průzkumných prací. 2. Zásady projektování průzkumných prací - jednoetapové, víceetapové. 3. Legislativa: - IG podklady pro výpočet únosnosti, stlačitelnosti, stability základových půd. 4. Legislativa: Podmínky pro hloubení stavebních jam, tvorbu násypů, zářezů 5. Legislativa - rozpojitelnost, těžitelnost, konsolidace apod. 6. Legislativa: Metody průzkumu a hodnocení základových poměrů pro občanské stavby 7. Legislativa - sídelní celky, objekty, inženýrské sítě 8. Legislativa - průmyslové stavby 9. Legislativa - těžké provozy, teplárny, chladírny apod., 10. Legislativa- komunikační stavby - dálnice, silnice, železnice, mosty, 11. Legislativa- podzemní stavby - tunely, metra, kaverny, 12. Legislativa- hydrotechnické stavby - přehrady, přečerpávací vodní elektrárny, kanály, - deponie odpadů. 13. Legislativa- Průzkum a hodnocení horninového prostředí pro sanaci svahových deformací, 14. Legislativa pro rekultivaci poddolovaných území. Cvičení : - Sestavení účelové IG mapy z výsledků vrtného a geofyzikálního průzkumu - nabídkový projekt. - Posouzení únosnosti a stlačitelnosti pro 1. geotechnickou kategorii. - Výpočet sklonu stavební jámy, zářezu, násypu. - Sestavení rajonizační mapy a řezů pro dálnici. - Výpočet kritických tlaků z vodních tlakových zkoušek. - Projekt průzkumných prací pro sanaci sesuvu. - Projekt průzkumných prací pro výběr vhodného místa pro skládku TKO. - Posouzení a vyhodnocení nabídkových projektů pro zajištění staré skládky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na přednáškách. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách není nutná. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2010/2011 letní