541-0498/06 – Speciální inženýrská geologie (SIG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
NEU0063 Ing. David Neuman
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu speciální inženýrská geologie je zejména pochopení hlavních principů, zásad a metodik inženýrskogeologického průzkumu pro různé druhy inženýrských objektů, jako jsou dopravní, vodní, podzemní stavby apod. Předmět umožňuje získat dovednosti metodik inženýrskogeologických průzkumů a jejich zhodnocení pro různé druhy staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metodologie a legislativa projektování IG průzkumu. Komplexy metod a metodické postupy. Hodnocení IG poměrů pro územní plánování, pozemní a podzemní stavby, rekonstrukce a sanační opatření. Prognózy interakce mezi horninovým prostředím a základovou konstrukcí. Příčiny poruch na stavbách. Úkoly IG v ochraně životního prostředí-skládky odpadů, ochranné hráze, poddolovaná území.

Povinná literatura:

PAŠEK, J., MATULA, M. et al. (1995): Inženýrská geologie. díl II., Česká matice technická, Praha WYLLIE, D. C. (1992): Foundations on rock. Spon, London. BELL, F. G. et al.(1992): Engineering in Rock Masses. Butterworth, Oxford. MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J., IDES, D. (2003): Svahové deformace - výukové multimediální texty, Fond rozvoje vysokých škol, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, http://geologie.vsb.cz/svadef/.

Doporučená literatura:

BLYTH. F. G. H. (1984): A Geology for Engineers. Arnold, London. HULLA, J., TURČEK, P.(1998): Zakladanie stavieb. Jaga group, Bratislava. GIANI, P. G.(1992): Rock Slope Stability Analyssis. Balkema, Rotterdam. MATULA, M. (1995): Geológia v územnom plánovaní a výstavbe. Príroda, Bratislava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálních programů. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání všech správně vypracovaných zadání cvičení s aktivní účastí. Podmínkou konání zkoušky je splněný zápočet. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Územní plánování, projektová dokumentace, legislativa pro provádění průzkumných prací. 2. Zásady projektování průzkumných prací - jednoetapové, víceetapové. 3. Legislativa - IG podklady pro výpočet únosnosti, stlačitelnosti, stability základových půd. 4. Legislativ - Podmínky pro hloubení stavebních jam, tvorbu násypů, zářezů. 5. Legislativa - rozpojitelnost, těžitelnost, konsolidace apod. 6. Legislativa - Metody průzkumu a hodnocení základových poměrů pro občanské stavby. 7. Legislativa - sídelní celky, objekty, inženýrské sítě, průmyslové stavby. 8. Legislativa - těžké provozy, teplárny, chladírny apod. 9. Legislativa - komunikační stavby - dálnice, silnice, železnice, mosty. 10. Legislativa - podzemní stavby - tunely, metra, kaverny. 11. Legislativa - hydrotechnické stavby - přehrady, přečerpávací vodní elektrárny, kanály, - deponie odpadů. 12. Legislativa - Průzkum a hodnocení horninového prostředí pro sanaci svahových deformací. 13. Legislativa pro rekultivaci poddolovaných území.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie AG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie AG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie AG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.