541-0504/03 – Geomorfologie (GM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základů obecné geomorfologie, především pak strukturní a dynamické geomorfologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti poznají základní principy geomorfologických procesů a budou umět identifikovat různé typy geomorfologických forem, které jsou těmito procesy vytvářeny. Praktická část předmětu je zaměřena především na práci s digitálním modelem terénu coby základním zdrojem dat geomorfologického studia a na morfometrické analýzy reliéfu. Tyto analýzy budou studenti umět řešit v prostředí geografických informačních systémů (GIS), v nichž se rovněž zdokonalí. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti lze aplikovat například při hodnocení přírodních hazardů, kvantitativních analýzách reliéfu, modelování eroze nebo územním plánování.

Povinná literatura:

DEMEK, J.; Obecná geomorfologie I. Praha: SPN, 1987, 480 s. GRYGAR, R., JELÍNEK, J.; Geomorfologie pro technické obory. Institut geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava, 2006. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm HORNÍK, S. et al.; Fyzická geografie 2. Praha: SPN, 1986, 319 s. Huggett, R. J.; Fundamentals of Geomorphology, 4th ed., London: Routledge. 2017, 543 s.

Doporučená literatura:

KŘÍŽEK, M., UXA, T., MIDA, P.; Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Praha: Nakladatelství Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2016. ISBN 978-80-246-3244-5 LACIKA, J.; Geomorfológia - návody na cvičenia. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999. HENGL, T., REUTER, H. I. (eds); Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, vol. 33, Elsevier, 2008, 772 p. SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J.; Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, 189 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru je vyžadováno odevzdání programů na základě zadání z předchozích cvičení, podle pokunů cvičícího.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student ovládá na odpovídající úrovni mineralogii, petrografii a všeobecnou geologii.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní geomorfologické koncepce, předmět geomorfologie. Rozdělení obecné geomorfologie. Geomorfologická terminologie, typy georeliéfu. 2. Geomorfologické procesy. 3. Globální strukturní geomorfologie - model nové globální tektoniky (resp. plate tectonics). 4. Strukturní geomorfologie pevnin. Vlastnosti hornin a jejich úloha při vzniku georeliéfu. Úložné poměry hornin a georeliéf. 5. Neotektonické a recentní pohyby a jejich úloha při utváření georeliéfu. Zemětřesení a georeliéf. 6. Magmatické reliéfotvorné pochody a vulkanický georeliéf pevnin. 7. Strukturní a dynamická geomorfologie oceánského dna. 8. Dynamická geomorfologie pevnin. Zvětrávací pochody. Půdotvorné pochody. 9. Svahové pochody a vývoj svahů. 10. Fluviální pochody - voda v krajině. Marinní pochody v břežním pásmu. 11. Kryogenní pochody a jejich význam pro modelaci georeliéfu. 12. Eolické (větrné) procesy a tvary georeliéfu jimi podmíněné. 13. Biogenní pochody a jimi vytvořené tvary. Antropogenní vlivy a jimi podmíněné geomorfologické pochody. Astroproblémy a meteorické krátery. 14. Klimatická geomorfologie. Změny intenzity exogenních geomorfologických pochodů v závislosti na podnebí. Klimatomorfogenetické zóny a oblasti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku