541-0504/04 – Geomorfologie (GM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základů obecné geomorfologie, především pak strukturní a dynamické geomorfologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti poznají základní principy geomorfologických procesů a budou umět identifikovat různé typy geomorfologických forem, které jsou těmito procesy vytvářeny. Praktická část předmětu je zaměřena především na práci s digitálním modelem terénu coby základním zdrojem dat geomorfologického studia a na morfometrické analýzy reliéfu. Tyto analýzy budou studenti umět řešit v prostředí geografických informačních systémů (GIS), v nichž se rovněž zdokonalí. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti lze aplikovat například při hodnocení přírodních hazardů, kvantitativních analýzách reliéfu, modelování eroze nebo územním plánování.

Povinná literatura:

DEMEK, J.; Obecná geomorfologie I. Praha: SPN, 1987, 480 s. GRYGAR, R., JELÍNEK, J.; Geomorfologie pro technické obory. Institut geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava, 2006. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm HORNÍK, S. et al.; Fyzická geografie 2. Praha: SPN, 1986, 319 s. Huggett, R. J.; Fundamentals of Geomorphology, 4th ed., London: Routledge. 2017, 543 s.

Doporučená literatura:

KŘÍŽEK, M., UXA, T., MIDA, P.; Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Praha: Nakladatelství Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2016. ISBN 978-80-246-3244-5 LACIKA, J.; Geomorfológia - návody na cvičenia. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999. HENGL, T., REUTER, H. I. (eds); Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, vol. 33, Elsevier, 2008, 772 p. SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J.; Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, 189 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru je vyžadováno odevzdání programů zadaných na předchozích cvičeních podle pokynů cvičícího.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student ovládá na odpovídající úrovni mineralogii, petrografii a všeobecnou geologii.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní geomorfologické koncepce, předmět geomorfologie. Rozdělení obecné geomorfologie. Geomorfologická terminologie, typy georeliéfu. Geomorfologické procesy. 2.Globální strukturní geomorfologie - model nové globální tektoniky (resp. plate tectonics). 3.Strukturní geomorfologie pevnin. Vlastnosti hornin a jejich úloha při vzniku georeliéfu. Úložné poměry hornin a georeliéf. 4.Neotektonické a recentní pohyby a jejich úloha při utváření georeliéfu. Zemětřesení a georeliéf. 5.Magmatické reliéfotvorné pochody a vulkanický georeliéf pevnin. 6.Strukturní a dynamická geomorfologie oceánského dna. 7.Dynamická geomorfologie pevnin. Zvětrávací pochody. Půdotvorné pochody. Svahové pochody a vývoj svahů. 8.Fluviální pochody - voda v krajině. Marinní pochody v břežním pásmu. 9.Kryogenní pochody a jejich význam pro modelaci georeliéfu. 10.Eolické (větrné) procesy a tvary georeliéfu jimi podmíněné. 11.Biogenní pochody a jimi vytvořené tvary. Antropogenní vlivy a jimi podmíněné geomorfologické pochody. Astroproblémy a meteorické krátery. 12.Klimatická geomorfologie. 13. Změny intenzity exogenních geomorfologických pochodů v závislosti na podnebí. 14. Klimatomorfogenetické zóny a oblasti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, 65% účast na cvičení, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: správné vypracování a odevzdání zadaných úkolů, účast na konzultacích, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2019/2020 letní
2016/2017 letní
2010/2011 letní