541-0504/06 – Geomorfologie (GM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základů obecné geomorfologie, především pak strukturní a dynamické geomorfologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se seznámí s rozdělením obecné geomorfologie, s geomorfologickou terminologií, typy georeliéfu.Student se seznámí s geomorfologickými procesy, s globální strukturní geomorfologií - model nové globální tektoniky, strukturní geomorfologie pevnin, vlastnosti hornin a jejich úloha při vzniku georeliéfu, úložné poměry hornin a georeliéf. Neotektonické a recentní pohyby a jejich úloha při utváření georeliéfu. Zemětřesení a georeliéf. Magmatické reliéfotvorné pochody a vulkanický georeliéf pevnin. Půdotvorné pochody. Svahové pochody a vývoj svahů. Fluviální pochody - voda v krajině. Kryogenní pochody a jejich význam pro modelaci georeliéfu.

Povinná literatura:

Elektronické texty "Geomorfologie pro technické obory": http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm DEMEK J., ZEMAN J.: Typy reliéfů Země, Academia Praha 1979. DEMEK J.: Obecná geomorfologie, SPN Praha, 1982. HUGGETT R.J.: Fundamentals of Geomorphology, 2007, Routledge, New York.

Doporučená literatura:

ANDERSON R.S., ANDERSON S.P.: Geomorphology: The Mechanics and Chemistry of Landscapes. Cambridge University Press, 2010. BIERMAN P.R., MONTGOMERY D.R.: Key Concepts in Geomorphology. W. H. Freeman; 2013. SUMMERFIELD M.A.: Global Geomorphology, Longman. 1991. KUMPERA a kol.: Všeobecná geologie, SNTL Praha, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student ovládá na odpovídající úrovni mineralogii, petrografii a všeobecnou geologii.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní geomorfologické koncepce, předmět geomorfologie. Rozdělení obecné geomorfologie. Geomorfologická terminologie, typy georeliéfu. Geomorfologické procesy. 2. Globální strukturní geomorfologie - model nové globální tektoniky (resp. plate tectonics). 3. Strukturní geomorfologie pevnin. Vlastnosti hornin a jejich úloha při vzniku georeliéfu. Úložné poměry hornin a georeliéf. 4. Neotektonické a recentní pohyby a jejich úloha při utváření georeliéfu. Zemětřesení a georeliéf. 5. Magmatické reliéfotvorné pochody a vulkanický georeliéf pevnin. 6. Strukturní a dynamická geomorfologie oceánského dna. 7. Dynamická geomorfologie pevnin. Zvětrávací pochody. Půdotvorné pochody. Svahové pochody a vývoj svahů. 8. Fluviální pochody - voda v krajině. Marinní pochody v břežním pásmu. 9. Kryogenní pochody a jejich význam pro modelaci georeliéfu. 10. Eolické (větrné) procesy a tvary georeliéfu jimi podmíněné. 11. Biogenní pochody a jimi vytvořené tvary. Antropogenní vlivy a jimi podmíněné geomorfologické pochody. Astroproblémy a meteorické krátery. 12. Klimatická geomorfologie. 13. Změny intenzity exogenních geomorfologických pochodů v závislosti na podnebí. 14. Klimatomorfogenetické zóny a oblasti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  1
        Zkouška Zkouška 67  1
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku