541-0504/10 – Geomorfologie (GM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základů obecné geomorfologie, především pak strukturní a dynamické geomorfologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti poznají základní principy geomorfologických procesů a budou umět identifikovat různé typy geomorfologických forem, které jsou těmito procesy vytvářeny. Praktická část předmětu je zaměřena především na práci s digitálním modelem terénu coby základním zdrojem dat geomorfologického studia a na morfometrické analýzy reliéfu. Tyto analýzy budou studenti umět řešit v prostředí geografických informačních systémů (GIS), v nichž se rovněž zdokonalí. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti lze aplikovat například při hodnocení přírodních hazardů, kvantitativních analýzách reliéfu, modelování eroze nebo územním plánování.

Povinná literatura:

DEMEK, J.; Obecná geomorfologie I. Praha: SPN, 1987, 480 s. GRYGAR, R., JELÍNEK, J.; Geomorfologie pro technické obory. Institut geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava, 2006. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm HORNÍK, S. et al.; Fyzická geografie 2. Praha: SPN, 1986, 319 s. Huggett, R. J.; Fundamentals of Geomorphology, 4th ed., London: Routledge. 2017, 543 s.

Doporučená literatura:

KŘÍŽEK, M., UXA, T., MIDA, P.; Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Praha: Nakladatelství Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2016. ISBN 978-80-246-3244-5 LACIKA, J.; Geomorfológia - návody na cvičenia. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999. HENGL, T., REUTER, H. I. (eds); Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, vol. 33, Elsevier, 2008, 772 p. SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J.; Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, 189 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou ověřeny splněním zadaných úloh, které podmiňují získání zápočtu, a zkouškou, která má písemnou a ústní část. K jejímu vykonání lze přistoupit až po získání zápočtu, jelikož zkouška může ověřovat také praktické dovednosti nabyté na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia geomorfologie 2. Zvětrávání a související formy 3. Strukturní reliéf 4. Vulkanický reliéf 5. Fluviální procesy a tvary I 6. Fluviální procesy a tvary II 7. Svahové procesy a tvary 8. Kras 9. Periglaciální procesy a tvary 10. Glaciální procesy a tvary 11. Eolické procesy a tvary 12. Marinní a limnické procesy a tvary 13. Biogenní procesy a tvary, astroblémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, 65% účast na cvičení, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: správné vypracování a odevzdání zadaných úkolů, účast na konzultacích, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní