541-0504/11 – Geomorfologie (GM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS0146 Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základů obecné geomorfologie, především pak strukturní a dynamické geomorfologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti poznají základní principy geomorfologických procesů a budou umět identifikovat různé typy geomorfologických forem, které jsou těmito procesy vytvářeny. Praktická část předmětu je zaměřena především na práci s digitálním modelem terénu coby základním zdrojem dat geomorfologického studia a na morfometrické analýzy reliéfu. Tyto analýzy budou studenti umět řešit v prostředí geografických informačních systémů (GIS), v nichž se rovněž zdokonalí. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti lze aplikovat například při hodnocení přírodních hazardů, kvantitativních analýzách reliéfu, modelování eroze nebo územním plánování.

Povinná literatura:

DEMEK, J.; Obecná geomorfologie I. Praha: SPN, 1987, 480 s. GRYGAR, R., JELÍNEK, J.; Geomorfologie pro technické obory. Institut geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava, 2006. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm HORNÍK, S. et al.; Fyzická geografie 2. Praha: SPN, 1986, 319 s. Huggett, R. J.; Fundamentals of Geomorphology, 4th ed., London: Routledge. 2017, 543 s.

Doporučená literatura:

KŘÍŽEK, M., UXA, T., MIDA, P.; Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Praha: Nakladatelství Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2016. ISBN 978-80-246-3244-5 LACIKA, J.; Geomorfológia - návody na cvičenia. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1999. HENGL, T., REUTER, H. I. (eds); Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, vol. 33, Elsevier, 2008, 772 p. SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J.; Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfu. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, 189 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou ověřeny splněním zadaných úloh, které podmiňují získání zápočtu, a zkouškou, která má písemnou a ústní část. K jejímu vykonání lze přistoupit až po získání zápočtu, jelikož zkouška může ověřovat také praktické dovednosti nabyté na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia geomorfologie, význam geomorfologie pro geoturismus, jeho prezentování v turismu 2. Zvětrávání a související formy 3. Strukturní reliéf 4. Vulkanický reliéf 5. Fluviální procesy a tvary I 6. Fluviální procesy a tvary II 7. Svahové procesy a tvary 8. Kras 9. Periglaciální procesy a tvary 10. Glaciální procesy a tvary 11. Eolické procesy a tvary 12. Marinní a limnické procesy a tvary 13. Biogenní procesy a tvary, astroblémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, 65% účast na cvičení, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: správné vypracování a odevzdání zadaných úkolů, účast na konzultacích, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie GEO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie GEO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie GEO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.